Christ My Song-Logo
Hymn score of: Skal din fordærvet sjæl til hellig dyd forfremmes - Opmuntring at læse Skriften (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1878

Skal din fordærvet sjæl til hellig dyd forfremmes - Opmuntring at læse Skriften (Christian Fürchtegott Gellert/
Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Opmuntring at læse Skriften.

1. Skal din fordærvet sjæl til hellig dyd forfremmes,
  så læs, o kristen! læs Guds Ord! lad det ej glemmes.
Betænk, at dette Ord forkynder verdens fred,
  den visdom af Guds Ånd, Guds råd og salighed. PDF - Midi

2. Mærk derpå! som om Gud, din Gud, selv på dig kaldte.
  Mærk derpå! som om han fra himlen til dig talte;
Så læs med ærefrygt! læs med attrå og tro,
  at søge from i Gud opbyggelse og ro.

3. Sig from: o Gud! for hvem jeg mine hænder folder,
  giv! at jeg dine bud for dit Ord evig holder –
lad mig med følsomt sind forstå dit råds behag,
  de under i din lov, og korsets under-sag.

4. Dig sandheds Gud ej her i vildsom mørkhed satte.
  Læs Bibelen, hans bog. Læs oft; du skal den fatte,
såvidt dig nødigt er. Den af Gud visdom får,
  som redelig for Gud den søger og attrår.

5. Læs fri for lidenskab, for verdslig ting og tanke,
  din ånd lad al sin kraft og sjælestyrke sanke.
Giv dagens bedste del, den muntre morgenstund,
  og Herrens dag, til at ransage Skriftens grund.

6. Rør dig et kraftigt sprog: gentag det, dig til lykke,
  om dagen i din sjæl, i stilhed; glem det ikke!
Find hjerterørt dets fynd, og styrk du dig derved
  til gode gerninger og ædelmodighed.

7. Gud gav os livet her, for dydige at være.
  Gør, hvad dig Skriften bød, så skal du se og lære,
den lærdom er af Gud, som Skriften prædiker.
  Du Ordet skal forstå, når du det lydig er.

8. Ser du en hemm'lighed: så skal du ej forsage;
  en endelig forstand kan Gud ej hel opdage.
Gud er uendelig – nar han forklarer sig:
  så tro ej vittighed, men hvad han siger dig.

9. Dit lys er svag mod Guds; er det dig hånt at klage?
  Nej, det er ros; og sin fornuft til fange tage,
når Gud forklarer sig, er pligt for skabninger;
  og tro ham på hans Ord, det ydmyg visdom er.

10. O fromme kristen! lad dig ingen tvivlsmål krænke.
  Her er du barn; men hist vil Gud mere lys dig skænke.
Hist vokser, med din fryd, dit lys i evighed;
  hist er beskuelsens, men her er troens sted.

11. Hold Skriften dyrebar; og ser du mørke steder,
  så tag din ven, som mere end du forstår, til leder.
En granskende forstand, og Skriften hellig't sind,
  og en anfægtet sjæl, ser mangt et mørkt sted ind.

12. Hold du fast ved Guds Ord, det er dit vel i live,
  og skal, så sandt Gud er, dit vel i himlen blive.
Foragt du kristligstor kun Bibel-fjendens spot;
  det Ord, han spotter, er Guds eget Ord og godt.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 71-72.
Translated from the German Soll dein verderbtes Herz zur Heiligung genesen - Ermunterung die Schrift zu lesen
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi