Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Gud! du som mig livet - Aften-Sang (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1879

O Gud! du som mig livet - Aften-Sang
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Aften-Sang.

1. O Gud! du som mig livet
til denne dag har givet,
  jeg barnlig bøjer mig.
O! jeg er alt for ringe
din trofasthed at synge,
  som mig i dag er vist af dig. PDF - Midi

2. Med tak min ånd fremtræder,
thi mig din godhed glæder;
  og jeg er glad i dig.
Din nåde intet ligner,
min gerning du velsigner,
  og skaber en nye ånd i mig.

3. Gud, hvilken sjæle-glæde!
i dit Ords vej at træde,
  mens vi i livet bo;
sig ved din nåde trøste,
sig ved vort håb forlyste,
  og se hist prisen for vor tro.

4. Dig min Gud og beskærmer,
jeg mig i støvet nærmer;
  jeg ved, på hvem jeg tror.
Du har min synd tilgivet,
jeg nåde har i livet
  ved dig, ja himlen, hvor du bor.

5. Af dig velsignet iler
jeg hen, og mig udhviler;
  din pris jeg synger ud.
Mit levnet og min ende,
jeg giver dig i hænde;
  min sjæl befaler jeg dig Gud!

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 79-80.
Translated from the German Herr, der du mir das Leben - Abendlied
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi