Christ My Song-Logo
Hymn score of: Er Kristus kirkens Frelsermand - Kirkens beskærmelse (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1883

Er Kristus kirkens Frelsermand - Kirkens beskærmelse
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Kirkens beskærmelse.

1. Er Kristus kirkens Frelsermand,
    lad helvede da tordne.
Han, som er hos Guds højre hånd,
    kan den sit mål forordne.
Hans hjælp er stedse nær,
et vink, så er det der.
  Han holder ved sin magt
  sin kirke selv i agt.
    Lad helvede da tordne! PDF - Midi

2. Gud ser herned fra himlene,
    hvor fyrster oprør gøre:
thi de hans Søn, hans Salvede,
    ham vil de ikke høre.
Hans Ord de blues ved,
ved ham vor salighed.
  Hans kors forhåner de.
  Dog Gud vil ad dem le:
    Lad dem kun oprør gøre.

3. Den frække sandhed håne må.
  Os kan han den ej røve.
U-kristne må den imodstå.
  Vor tro den holder prøve.
Tak ske dig, Jesus Krist!
Hvo hviler hos dit bryst,
  og holder fast dit Ord,
  ham kan den ganske jord
    ej saligheden røve.

4. Op kristne! som på Jesum tror,
    lad eder ej forskrække!
Den Gud, som udi himlen bor,
    vil vist os hjælp opvække,
Den stærke Herre Gud,
er nidkær for sit bud,
  gir tålighed i nød,
  og kraft og mod i død.
    Hvad kan os da forskrække?

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 30-31.
Translated from the German Wenn Christus seine Kirche schützt - Der Schutz der Kirche
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi