Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Gud, min Gud! ved hvem jeg er i live - Hengivenhed i Guds vilje (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1884

O Gud, min Gud! ved hvem jeg er i live - Hengivenhed i Guds vilje (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Hengivenhed i Guds vilje.

1. O Gud, min Gud! ved hvem jeg er i live,
giv, at jeg må mig i dit råd hengive.
  Lad det du vil og gør mod mig,
  mig være kært og kostelig. PDF - Midi

2. Du hersker, Gud, med visdom og med styrke;
du nådig er mod alle dem, dig dyrke.
  Hvi sørger da min bange sjæl?
  Du er min Gud, og vil mit vel.

3. Fra evighed du mig min lod bestemte,
og hvad, som er til min fred, du ej glemte.
  Du vog mit kors, du vog min fred,
  og hvad du gav, er salighed.

4. Er det dig med: så lad ej nogen plage
besvære mig; men giv mig glade dage.
  Dog, hindrer det mit evigt vel:
  så glæde kun din trøst min sjæl!

5. Din nåde gav, at vi os her kan glæde.
Der nåde er, om vi iblandt må græde.
  Når jeg mig kun ej skyldig ved;
  velan! du gir tålmodighed.

6. Og taber jeg den af dig givne lykke,
og skal, o Gud! mig modgangs dage trykke;
  så skal jeg, thi du hører mig,
  dog få en nådig hjælp fra dig.

7. Kanske min tid er snart forbi i live.
Gud, som du vil: vil du mig Himlen give,
  og den får jeg ved tro til dig,
  mon døden da skal skrække mig?

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 31-32.
Translated from the German O Herr, mein Gott! durch den ich bin und lebe - Um Ergebung in den göttlichen Willen
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi