Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvor trygt er mennesket, det støv! - Døds tanker (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1885

Hvor trygt er mennesket, det støv! - Døds tanker
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Døds tanker.

1. Hvor trygt er mennesket, det støv!
Hans liv er et nedfallen løv,
  dog gør han sig indbildninger,
  at dødens dag langt borte er. PDF - Midi

2. Den unge tror: jeg bliver mand;
en mand: jeg længe leve kan;
  den gamle: end et år og mere;
  og ingen sin misregning ser.

3. Sig ej: i lykke og i nød
jeg tænker ofte på min død.
  Den gav døds tanker ej ret sted,
  som blev ej visere derved.

4. For evigheden er vi her,
at lyde Gud det bør enhver;
  i livet vi hvert øjeblik
  til saligheden fremme fik.

5. Ved død for dom vi bliver bragt,
der alting blir for dagen lagt;
  Gud da, hvad der forborgen var,
  al hjertes råd gør åbenbar.

6. Sa vær årvågen og bered!
da døden følger dine fjed,
  og prøv din tro, om den og er
  ret virksom udi gerninger?

7. Et suk udi i din sidste nød,
et ønske, at vor Frelsers død
  må saliggøre dig hos Gud;
  det kan din synd ej slette ud.

8. Et hjerte, som adlyder Gud,
son skyer ondt, og gør hans bud,
  hvis tro i kærlighed fremgår,
  i Kristus gælder og formår.

9. Til hellighed udfordres flid;
du kan ej selv, den er Guds tid;
  dog jag du efter den så stærk,
  som om det var dit eget værk.

10. Dit lives store kald og pligt,
og målet for dit øjesigt,
  det regnskab, som dig forestår,
  er dyd, som frem af troen går.

11. Sig den at ofre, som Gud bød,
det er, at tænke på sin død;
  og frem i hellighed at gå,
  det døds betragtning kaldes må.

12. Ak! tit jeg det ej ihukom.
O Gud! gak ej med mig i dom!
  Prent dødens tanke dybt i mig,
  at jeg dig vandrer værdelig.

13. At jeg, o Gud! hver dag og stund
for dig må prøve hjertets grund,
  om fromhed, ydmyghed og fred,
  som Åndens frugt, i mig har sted.

14. At jeg din nåde søge må,
og stedse mine fejl modstå,
  og så engang ved troens magt
  må råbe glad: det er fuldbragt.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 64-66.
Translated from the German Wie sicher lebt der Mensch, der Staub! - Betrachtung des Todes
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi