Christ My Song-Logo
Hymn score of: Dig takker jeg i dag for livet - På fødselsdagen (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1888

Dig takker jeg i dag for livet - På fødselsdagen
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

På fødselsdagen.

1. Dig takker jeg i dag for livet;
på den dag, du mig det har givet,
    Gud jeg min tak frembær.
Det din frie nåde har behaget,
at jeg af intet er fremdraget,
    og ved din nåde er jeg her,
    og ved din nåde er jeg her. PDF - Midi

2. Du har mig underlig beredet,
selv ved din højre hånd fremledet,
    og frelst til denne dag.
Du gav mig tusind glade dage,
forvandlede endog min klage
    og ve, til lykke og behag,
    og ve, til lykke og behag.

3. Jeg er for ringe til din nåde
som du, der må for alting råde,
    mod mig udviset har.
Du Gud, mig usle støv ej glemte,
men alting til mit vel bestemte
    fra evighed, da jeg ej var,
    fra evighed, da jeg ej var.

4. Du så og hørte al min klage
og talte mine græde-dage,
    før jeg min ånde drog,
og før jeg derom kunne bede,
ja før jeg blev, du allerede
    mig min beskikket del tilvog,
    mig min beskikket del tilvog.

5. Din nåde mod mig alt begynder,
endskønt du så da mine synder
    fra evighed forud.
O kærlighed! imod mig arme
vil verdens Herre sig forbarme!
    Min ømme Fader, det er Gud.
    Min ømme Fader, det er Gud.

6. For al din trofasthed, jeg nyder,
for alt det gode, som mig fryder,
    lovsynger dig min ånd;
den ånd har du mig villet skænke.
Du gør det, at den dig kan tænke,
    du gør, at den dig prise kan,
    du gør, at den dig prise kan.

7. At du mit liv hidtil har sparet,
min styrke og min kraft bevaret,
    tak, Fader, være dig!
At du mig underlig har ledet,
og ved din Ånd min vej beredet,
    tak for alt det evindelig!
    Tak for alt det evindelig!

8. Skal jeg, o Gud! her længer blive,
så vil du, hvad mig godt er, give;
    det håber jeg af dig.
Dig vil jeg liv og sjæl befale,
du Herre! HERRE! hør min tale!
    Velsigne og bevare mig!
    Velsigne og bevare mig!

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 90-91. Repetitions added.
Translated from the German Dir dank ich heute für mein Leben - Lied am Geburtstage
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi