Christ My Song-Logo
Hymn score of: Den dag er og forbi, og denne del af livet - Aften-prøvelse (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1890

Den dag er og forbi, og denne del af livet - Aften-prøvelse
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Aften-prøvelse.

1. Den dag er og forbi, og denne del af livet.
Hvordan er den anvendt? var den forgæves givet?
  Har jeg ret ivrig mig til dyd og godt betet?
  Har jeg vel mere på mig, end på min pligt, henset?

2. Var det i Herrens frygt, jeg denne dag begyndte?
Med tak, med bøn og tro, som ivrig mig tilskyndte
  som Herrens skabning mig at ofre dyder hen?
  Og leve tugtig, ren, retfærdig, som Guds ven? PDF - Midi

3. Har jeg udi det kald, som Gud mig har beskæret,
med nidkærhed og flid ham, denne min Gud, æret?
  Gjort mig og verden gavn, og hver pligt øvet ud,
  ej som for mennesker, men efter Herrens bud?

4. Har jeg og denne dag mit hjerte vel anføret?
Og har i stilhed tit et blink på Gud mig røret?
  Var jeg i Herren glad, som mærker vores råb,
  og styrkede min sjæl i tillid og i håb?

5. Har jeg ved nydelsen af jordens gode gaver
tænkt på den store Gud, af hvis hånd vi dem haver?
  Tilbad jeg ham i støv? fandt jeg, at han er huld?
  Bar jeg mit kors med tål? Min lykke takkefuld?

6. Har hjertet værdig nydt det søde, selskab skænkte?
Følt venskabs lykke ret? Har jeg talt som jeg tænkte? –
  Var end min alvor mild? Min skæmt dog sømmelig?
  Og har jeg intet talt, som bør fortryde mig?

7. Har jeg med omhu søgt at vinde mines hjerte?
Mon mit eksempel stil dem til alt godt oplærte?
  Var til medlidenhed jeg ej for magelig?
  Mon næstens lykkes vækst sand glæde var for mig?

8. Fortryd jeg og min fejl, så snart den var begangen?
Og dræbte hver ond lyst straks, før den var undfangen?
  Og om i denne nat Gud kalder mig for sig,
  er jeg da og bered for ham at stille mig?

9. Gud! du, som alting ved, hvad kan jeg for dig dølge?
Ak! svaghed, føler jeg, vil hjertet stedse følge;
  forlad, for Jesu blod, min brudte pligt mod dig,
  forlad, o Gud! og gå dog ej til doms med mig!

10. Ja, du tilgiver dem, som deres synd fortryde.
Du elsker miskundhed, ak! lad og mig den nyde!
  End udi denne nat våg du selv over mig.
  I liv jeg lever dig, dør jeg, så dør jeg dig.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 22-23.
Translated from the German Der Tag ist wieder hin, und diesen Teil des Lebens - Prüfung am Abend
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi