Christ My Song-Logo
Hymn score of: Tit klager du, hvor tungt det er - Dydens kamp (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1897

Tit klager du, hvor tungt det er - Dydens kamp
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Dydens kamp.

1. Tit klager du, hvor tungt det er
  Guds veje at bevare,
og efter Ordet trolig her
  at tænke og fremfare.
Vel sandt, at dyden koster strid;
  thi den må lyster dæmpe.
Men døm, hvad var den, når med flid
  den ikke skulle kæmpe? PDF - Midi

2. De, som i laster søge lyst,
  har de her ingen smerte?
De dårlig sårer eget bryst,
  og har ej ro i hjerte.
Den fromme, som slår laster ned,
  må og tit øjne væde;
men smerten, som han kæmper med,
  forvandler sig til glæde.

3. Vel lasters vej, i førstningen,
  går gennem blomster-dale;
men fare møder længer hen,
  ved enden nat og kvale.
Men dydens stie os stejl og brat
  og først hel møjsom tykkes;
men åbner snart en udsigt, at
  vor sjæl af fryd henrykkes.

4. Sæt: at Gud gerne os tillod
  vort køds drift at fornøje,
når vellyst, avind, hidsigt mod
  os drev, da dem at føje;
sæt: at Gud utak tillod dig,
  og ondskab, som dig krænker,
og mennesk-had; – så sig nu mig,
  hvad du om den Gud tænker?

5. Gud, som vil vor lyksalighed,
  har derfor sin lov givet;
den giver sjælen ro og fred,
  den er vor skat i livet.
Han taler udi vor forstand
  og i samvittigheden,
hvad, til vort vel, vi vælge kan,
  hvad vi skal fly herneden.

6. Gudsfrygt er visdom; frihed er
  at vælge visdoms veje.
Blindt dyret følger driften her,
  men sjælens lys vi eje.
Og, hvad er sjælens arv og ret?
  Og, hvad dens kald i live?
Kuns dyden! hvad dens ros? Kun det,
  Gud evig lig at blive!

7. Lær derfor kun at finde smag
  udi Guds Ord og nåde;
og øv dig tro, og med behag
  dit hjerte ret at råde.
Hvo kræfter har, og bruger ret,
  ham skal Gud mere give;
men hvo ej har, ham skal og det,
  han har, frataget blive.

8 Du strider ej ved egen kraft;
  thi skal det dig gelinge,
af Gud dig gives livets saft
  at ville og fuldbringe.
Når gav en fader vel sin søn
  en sten, som brød begærte;
Gud var ej Gud, om flittig bøn
  han nådig ej bønhørte.

9. De saliges eksempel dig
  på dydens veje styrker;
den viste, den gik idelig,
  din Jesus, som du dyrker.
Lad frækkes spot på denne vej
  dig ej til hinder være.
Sand ros er ros hos Gud; og ej
  blot menneskens børns ære.

10. Vær stærk og mandig i hvert sted,
  træd tit til hine graver!
og ligne med hin evighed
  den korte kamp du haver.
Klenodet, troen holder ved,
  skal dig nye styrke give;
og håbet om hin salighed
  skal her dit mod oplive.

11. Tilsidst, o Kristen! uforsagt!
  om det ej altid lykkes;
om du, hvor nøje du gir agt,
  af svaghed stedse trykkes.
Gud ser ej blot på gerninger,
  han ser og på din vilje.
Håb du fast på Forsoneren!
  Det må dit hjerte stille.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 118-121.
Translated from the German Oft klagt dein Herz, wie schwer es sei - Der Kampf der Tugend
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi