Christ My Song-Logo
Hymn score of: Priser genløste vor Gud! vor frelsning han fuldendte! - På Kristi himmelfart (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1901

Priser genløste vor Gud! vor frelsning han fuldendte! - På Kristi himmelfart (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

På Kristi himmelfart.

1. Priser genløste vor Gud! vor frelsning han fuldendte!
    Og glæder eder i Guds Søn!
Forklart han farer hen op, til den, som ham udsendte,
    indtager atter himmelen. PDF - Midi

2. Han uforkrænkelighed og salighed og livet
    på jorden har til lyset bragt,
os lærte vejen til Gud, sig selv for os har givet,
    er hos Guds højre hånd og magt.

3. Højt over alles fornuft fordærvelsen fordriver.
    Hans kærlighed den trættes ej.
Et uforkrænkeligt liv os mennesker han giver,
    og fører os på fredens vej.

4. Ham, ham tilhører al magt i himlen og på jorden;
    thi han os bragte salighed.
Hvo hans Ord holder og tror, han bliver ej forloren,
    og verden har med Gud nu fred.

5. Priser retfærdige! Gud! lover ham allesammen,
    og tak oplive hver mands bryst!
Vi er lyksalig i ham, hans Ord er Ja og Amen.
    Gud er vor tillid og vor trøst.

6. Priser genløste! vor Gud, og roser ham I fromme!
    Til himlen til hans herredom
han far' i skyen hen op; igen skal han vist komme,
    og holde over verden dom.

7. Det er de troendes trøst, forklart ham hist at kende,
    og prise der hans kærlighed;
det er de troendes pligt, sig ej fra ham at vende,
    og følge dydens fodefjed.

8. Hvo sin Forløser forsmår, ved ham skal han sig skamme.
    Hvo hannem ærer, ære får.
O lad os nåde ved dig og evigt live annamme
    af dig, hvis magt aldrig forgår.

9. Er jeg vildfarende her, du viser mig til rette,
    og leder mig vel ved dit råd.
Al verdens tjener du mig til din tjener vil sætte.
    Forsoner al min syndedåd.

10. Al verdens højhed! Farvel! den ej en kristen rører.
    Du klæder ham med ros og pragt.
Al verdens højhed! Farvel! min Jesus mig ifører
    som præst og konge ved sin magt.

11. Al verdens Frelser ske tak! hans gerning han fuldfører.
    Glæd dig i ham, o kristenhed!
Ved Herrens højre hånds kraft, almægtig han regerer
    fra evighed til evighed.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 48-49.
2,3 orig.: "os lærte vejen til Gud, og sig selv for os har givet,"
5,4 orig.: "Gud er vor tillid og trøst."
10,1 orig.: "Al verdens højhed! Farvel! du ej en kristen rører."
Translated from the German Jauchzt, ihr Erlösten dem Herrn; Er hat sein Werk vollendet - Auf die Himmelfahrt des Erlösers of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi