Christ My Song-Logo
Hymn score of: Det er den dag, som Gud har skabt - Jule-Sang (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1903

Det er den dag, som Gud har skabt - Jule-Sang
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Jule-Sang.

1. Det er den dag, som Gud har skabt;
  agt den, enhver, som var fortabt!
Den prise! hvad ved Jesus her
  på jorden, hist i himlen, er!

2. Før efter dig folk længsel bar,
  til tidens fylde kommen var;
da sendte Gud fra nådens stol
  dig, sin Søn, verdens trøst og sol.

3. Når jeg det under fatte vil,
  står min ånd med forundring stil,
tilbeder, grunder, bliver var, –
  Guds kærlighed ej ende har.

4. At syndere kan nåde få,
  fornedrer du dig, Herre, så;
i vor natur dig lader se,
  og er i kød vor Frelsere.

5. Din Konge, Zion, nærmer sig.
  "I Bogens rolle står om mig:
din vilje, Gud, jeg fører ud!"
  Højlover den, som kom i Gud!

6. Gud-menneske, født til vort vel,
  Freds Fyrste og Immanuel,
du, hine fædres håb, for dig,
  Messias, Gud, jeg kaster mig.

7. Du, vores Frelser, høj og god,
  forenes med vort kød og blod.
Vor Broder bliver du, vor Ven;
  og Guds børn blive vi igen.

8. O tanke, fuld af majestæt!
  Vort hjerte du ophøjer ret.
O tanke, fuld af salighed!
  Du giver hjertet fryd og fred.

9. Ved éns fald synd i verden kom;
  én Midler frelser os fra dom.
Han frelser dig, frygt ej i nød,
  han, som er i sin Faders skød.

10. Op, himle! som så med behag
  vor Jesu hellig fødsels dag!
Du Jord! som ser det nok engang,
  syng Herren en nye frydesang!

11. Det er den dag, som Gud har skabt;
  agt den, enhver som var fortabt!
Den prise! hvad ved Jesus her
  på jorden, hist i himlen, er!

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 99-100.
Translated from the German Dies ist der Tag, den Gott gemacht - Weihnachtslied
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi