Christ My Song-Logo
Hymn score of: O salig fryd, vor Jesus er opstanden (Johann Anastasius Freylinghausen/Hans Adolph Brorson/Ove Malling/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2160

O salig fryd, vor Jesus er opstanden
(Johann Anastasius Freylinghausen/
Hans Adolph Brorson/Ove Malling/
Johannes Thomas Rüegg)

O salig fryd, vor Jesus er opstanden.

1. O salig fryd, vor Jesus er opstanden,
  han holdtes ej af dødens bånd;
vor frelses Fyrste, se han er opstanden.
  hæv dig til ham, min glade ånd! PDF - Midi

2. Han er opstanden! hører det, I stolte,
  som spottede hans guddomsmagt,
forhærdede, hvis had ham døden voldte,
  ser døden selv ham underlagt!

3. Han er opstanden! hører det, i svage,
  som sank i tvivl ved korsets fod;
endnu der er et saligt håb tilbage,
  Guds Mægtige, o han opstod!

4. Død, hvor er nu din brod? jeg skal ej grue,
  du kalde mig, jeg er bered;
igennem gravens mørke kan jeg skue
  frem, frem til liv og herlighed!

5. Det liv, det blev mig vist ved Jesu sejer;
  kom, favn mig, kolde, mørke grav!
Jeg agter jorden lidt, når jeg kun ejer
  det håb, det liv, hans frelse gav.

6. O salig fryd, vor Jesus er opstanden,
  han holdtes ej af dødens bånd;
vor frelses Fyrste, se han er opstanden,
  hæv dig til ham, min glade ånd!

Hans Adolph Brorson, Ove Malling, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 154.
Translated from the German Triumph! Triumph! der Herr ist auferstanden
of Johann Anastasius Freylinghausen.

            PDF - Midi