Christ My Song-Logo
Hymn score of: Spörj mig icke, vad jag saknar? - Min själ törstar efter Gud (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 129

Spörj mig icke, vad jag saknar? - Min själ törstar efter Gud
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Min själ törstar efter Gud.

1. Spörj mig icke, vad jag saknar?
  Fråga ej: Vad gruvar dig? –
När jag somnar, när jag vaknar,
  samma trängtan fyller mig.
Giv mig allt, dock utan detta,
  blir jag likväl arm och tom,
frusen mitt i kvalm och hetta,
  fattig mitt i rikedom. PDF - Midi

2. Rikdom, vällust, glans och ära,
  skönhet, konst och vetenskap
åt mitt hjärta frid ej bära,
  fylla ej de tomma gap.
Kraft att leva, älska, strida,
  tålamod vid spott och hån,
lust att trösta, mod att lida
  ger mig han allén', Guds son.

3. Hedendomens stumma stöder,
  härlig konst, förförisk doft
binda ej min längtans floder,
  lösa ej min själ ur stoft.
Iutet tankeslott befriar
  från förgängelse och död.
I mitt bröst det evigt skriar:
  Herre, giv mig livets bröd!

4. Ack, när skall jag därtill komma,
  att Guds anlet jag får se
glad, bland alla Jesu fromma
  Herrens härlighet tillbe?
När skall brytas varje hinder
  och vart motstånd, mig betvang,
och var boja, som mig binder,
  och var ton, i örat klang?

5. När skall han mig helt inviga
  till sitt helga tempelrum,
och min vilja ödmjuk tiga,
  och min tunga varda stum,
och begärens vilda vimmel
  tystna för hans andes röst,
och hans rena, klara himmel
  stiga ned uti mitt bröst?

6. O, jag vet, en gång den stundar,
  dagen, då förbytas skall
allt, vad här min själ begrundar
  uti ljus och klarhet all.
Torra öknar skola grönska
  skönt vid nya källors språng,
och vad trogna själar önska,
  njutas utan brist en gång.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 25-27.
Translated from the German Fraget doch nicht, was mir fehle - Durst nach Gott
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi