Christ My Song-Logo
Title page of Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe, 1873.

Christian Benedictus Reventlow

Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand greve Reventlow (1845-1922) has translated (=tr) many of Carl Johann Philipp Spitta's Christian hymns from German into Danish. Some of his fine translations (105) you may find here:

l A l B l D l E l F l G l H l I l J l K l L l M l N l O l P l R l S l T l V l Ø l Å l

A
Ak, atter stråler solen klar - Efter Bedrøvelsen (tr)
Ak Herre, hvilket brud - Tilbagevenden til sig selv og til Gud (tr)
Ak, hvilken marter, hvilken plage - Herrens tålmodighed (tr)
Alle er et held beskikket - Enighed i Ånden (tr)
A B C
B
Bevar i mig, o Gud, en hellig længsel - Den plante, der blev plantet af Gud (tr)
Bliv hos ham med trofast hjerte - Bliv i Jesus (tr)
A B C
D
Den glæde lad mig dog bekende - I skulle fryde eder med en unævnelig glæde (tr)
Den kristnes rette ordensbånd - Den kristnes kors (tr)
Det er vinter: I naturens rige - Ved vintertid (tr)
Det kan ej bedre være - Troslivet (tr)
Din er jeg, Gud, i døden som i livet - Jeg er din (tr)
Din stemme kan jeg høre - Herren er min Hyrde (tr)
Du forgæves søger i dit indre - Hvile i Gud (tr)
Du min Herre Gud - Selvprøvelse for Herrens ansigt (tr)
Du, om hvem med hellig længsel - Han er trådt midt ind imellem eder (tr)
Du rige Herre Gud - Giv mig dit hjerte (tr)
Du skønne lilje, hvid og skær - Se til liljerne på marken (tr)
Dybt bøjer sig min sjæl for Gud - Min sjæl tier imod Gud (tr)
A B C
E
Ej skal mig fortryde - Angeren, som aldrig fortrydes (tr)
En herlig lod os venter alle - Den herlige lod (tr)
En pilgrim drager ud på fart - Hjemgang (tr)
En stille engel drager - Tålmod (tr)
En velstand uden lige - Den kristnes velstand (tr)
"End er ej min time kommen!" - Herrens time (tr)
Er vor vej end nok så lang - Opmuntring (tr)
Et herligt digt jeg kender - Sangenes sang (tr)
Ét hjerte kun i brystet bar - Fællesskabet i Herren (tr)
Et saligt hus, som dig har til sig taget - Der er velsignelse over dette hus (tr)
A B C
F
Fra Oliebjerget bølger - Herrens tårer (tr)
Fuldbragt har dagen nu sit løb - Til godnat (tr)
A B C
G
Glad nyder jeg din skænk, o Gud - Jeg er din (tr)
Glæd dig over jordens ynde - Naturens skønhed (tr)
Græder ej for Jesu smerte - Græd ikke over mig, græder over Eder selv (tr)
A B C
H
Her Herrens barn og arving hisset - Det gode navn (tr)
Herre, dagens arbejd og dens møje - Aftensang (tr)
Herre, ondt tålmodigen at lide - Skikker Eder i Tiden (tr)
Herrens stad står mægtigt grundet - Herrens stad (tr)
Hilsen eder, I som kække - Sendebuddene til hedningerne (tr)
Hos min Jesus vil jeg blive - Jeg bliver altid hos dig (tr)
Huser nu mit bryst - Før den hellige nadver (tr)
Hvad du i Herren gør, vil held dig bringe - Arbejdet i Herren (tr)
Hvem vil kærligt sig forbarme - Kristi fylde (tr)
Hvi græde mine kære - Afsked (tr)
Hvor du, min Gud, mig føre vil - Altid vil jeg prise Herren (tr)
Hvor er dog aftenen stille - Aftenhøjtid (tr)
Hvor fylder det vort sind med glæde - Det kristelige samlivs velsignelse (tr)
Hvor herligt, når den hårde strid får ende - Hvor herligt! (tr)
A B C
I
I trofast, inderlig forening - Troskab i det små (tr)
I østen stiger op den gyldne morgen - Morgensang (tr)
Isra'ls Vogter, du betrygge - Herrens varetægt (tr)
A B C
J
Jeg er så lykkelig hos Gud - Andagt (tr)
Jeg i nøden ej forsagt vil være - Pilgrimssang (tr)
Jeg med mit hus, jeg er bered - Jeg og mit hus vil tjene Herren (tr)
Jeg tror, og derfor siger jeg - Jeg tror (tr)
Jeg ved, at salig vil jeg blive - Jeg ved, på hvem jeg tror, og er sikker i min tro (tr)
A B C
K
Kristus, som i dødens dale - Kristi tilsynekomst (tr)
A B C
L
Lad mig på den grund med fasthed bygge - Fast i tro, rig på kærlighed (tr)
Lad min sang på tonens vinge - Berømmelse af Guds førelse (tr)
Livets Ord, du rene kilde - Livets Ord (tr)
A B C
M
Mangen gang i glædesstunden - Fat Mod (tr)
Menneskenes Frelser! - Synderens Frelser (tr)
Min Herre Gud, hvis gode hånd - Udfør redeligt dit embede (tr)
Min skæbne står i Jesu hånd - Fortrøstning (tr)
Mit hjerte slår med glade slag - Søndag morgen (tr)
A B C
N
Når klokken slår for sidste gang - Kristus har berøvet døden sin magt (tr)
A B C
O
O du Fader for os alle - For ungdommen (tr)
O du, som er min sjæl så kær - Efter den hellige nadver (tr)
O du, som lyset bringer - Livet og den fuldkomne tilfredsstillelse i Jesus (tr)
O du, som os velsigner - De kristnes velsignelse (tr)
O Faderhånd, som mig så trofast førte - Fader, Søn og Ånd (tr)
O Gud, min Gud, sådan som dig - Min Gud (tr)
O Gud, mit ønske ej - Gud befaler mig at drage videre (tr)
O kom, du Gud for sandhed - Pinse (tr)
O Jesus Kristus, frelser kær - Tak og bøn (tr)
O, lykkeligt det hjerte - Herrens tjener (tr)
O, min sjæl, den er så tom - Hjemve (tr)
O måtte jeg kun her i live - Længsel (tr)
O tag det hen, du gode Gud - Hengivelse (tr)
O vid, det er ej vanskeligt - Guds bud er ikke svære (tr)
A B C
P
På himlen skyer trække - Opmuntring gennem tårer (tr)
A B C
R
Rask tiden flyer, og snart du stander - Hvor er dog det forgængelige eder kært (tr)
A B C
S
Se, alt vintren er forgangen - Vårens under (tr)
Se dog, hvor den gode Fader - Se, hvilken kærlighed (tr)
Sjælens hjemstavn er i himlen - Vort borgerskab er i himlen (tr)
Skønne jord, du rige klode - Glæde over skabningen (tr)
Slet kan os verden kun betrygge - Verdens forfængelighed (tr)
Spørg mig ikke, hvi jeg sørger - Min sjæl tørster efter den levende Gud (tr)
Stakkels barn, i sorgens nat - Nattens trøst (tr)
Stem op en sang om døden - En sang om døden (tr)
Stille, kærligt ved dit rige hjerte - Trøst i Jesu kærlighed (tr)
Strålende i lyse zoner - Påskehøjtid (tr)
A B C
T
Til den stund vi ret os glæde - Du har det evige livs ord (tr)
Tit bliver livet øde - Den tørre tid (tr)
Troens Ånd, som giver styrke - Ånden fra fædrene (tr)
A B C
V
Ved graven stå vi stille - Ved graven (tr)
Vel brænder sjælevunden - Forståelse (tr)
Vel os, vor Fader har os kær - Faderen elsker eder (tr)
Ven, drag ud til Herrens ære - Til dagværket (tr)
Vend dog om, o kom tilbage - Vend tilbage! (tr)
Vi have, ført af Herrens hånd - Det gode fund (tr)
Vi takke dig, vor Frelser kær - Jeg vil ej lade eder blive faderløse (tr)
Vorherre kender sine - Herren kender sine (tr)
Vær selv, o Gud, min støttestav - Tag ikke din hånd fra mig (tr)
A B C
Ø
Øde var og tyst og stille - Stem din harpe! (tr)
A B C
Å
Årsag har I vel at fryde - Glæder eder i Herren altid (tr)
A B C