Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag tar emot, vad du beskär - Jag är din (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1473

Jag tar emot, vad du beskär - Jag är din
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Jag är din.

1. Jag tar emot, vad du beskär.
Du tar igen, dock nöjd jag är.
  Du dina löften aldrig sviker.
  Från dina bud jag aldrig viker,
    nöjd med vad helst du föreskriver,
    blott ingenting mig från dig driver. PDF - Midi

2. Ej vad min egen vilja vill,
men blott ditt råd jag lyssne till!
  Din lag må bli mitt rättesnöre,
  i allt, vad jag mig tager före!
    Då skall visst till mitt bästa lända
    till sist båd' upphov, fortgång, ända.

3. En dåre vore jag förvisst,
om ej jag såge klart min brist.
  Mig ofta synden har bedragit
  och hjärtefriden från mig tagit.
    Från dina budords väg jag vikit,
    då strax mig frid och lycka svikit.

4. Men, Herre, du på mig har tänkt
och ungdomsmod på nytt mig skänkt.
  Fast oombedd, du mot mig trädde
  och med ny kraft mig överklädde.
    Om du din frid mig ej förunnat,
    dig aldrig rätt jag älska kunnat.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 73-74.
Translated from the German Ich nehme, was du mir bestimmst - Dein bin ich
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi