Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hur skall jag väl den känsla kalla - I skolen fröjda eder med outsäglig glädje (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1474

Hur skall jag väl den känsla kalla - I skolen fröjda eder med outsäglig glädje (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

I skolen fröjda eder med outsäglig glädje.

1. Hur skall jag väl den känsla kalla,
  som genomströmmar nu mitt bröst!
Jag kan i Fadrens hand befalla
  min kropp och själ och känna tröst!
Jag får uti min själs bekymmer
  mig mätta utav evig nåd
och tro, när levnadskvällen skymmer,
  att bäst och säkrast är Guds råd. PDF - Midi

2. O finge ock en gång du smaka
  den frid, som världen icke ger!
O finge Gud för dig utstaka
  den väg, där han i nåd sig ter!
O, att uti ditt hjärtas gömma,
den helga glädjen finge strömma,
  du, som nu blind bland törnesnår
  förirrat dig och fridlös går!

3. En gång jag lärde mig besinna,
  hur usel världens vinning är,
där ständigt bittra tårar rinna
  och mask på fagra rosen tär.
Att ibland tusen nöjen dväljas
och dock till sist av äckel kväljas,
  förnöja sig av idel skum
  i ärans eller praktens rum! –

4. Vid alla lastens fröjder häftar
  osynlig en förbannelse,
du glider in i mörkrets käftar
  och kan ej rätta stigen se.
Om du all världens skatter vinner,
men ingen frid och stillhet finner,
  du tager skada till din själ.
  Du går förlustig evigt väl.

5. Men fullt av stilla, rena fröjder
  är livet, helgat i sann tro.
Du föres upp mot ljusa höjder,
  där luften andas evig ro.
Dit inga jordens sorger hinna.
Där kan du ljuvlig balsam finna
  mot livets många djupa sår
  och torkad få var bitter tår.

6. Visst krymper mången önskan samman,
  ej världen blir som förr dig kär,
men renare är glädjeflamman,
  ty sveket icke lurar här.
Och lyckan ej till skada bliver,
var motgång tålamod dig giver
  Du hörer evigt Herren till,
  och ingen högre ära vill.

7. Framför en öppen himmel ligger,
  bakom ett tillstängt helvete.
Om nåd hos Gud var dag du tigger
  och får din bön fullbordad se.
Ej någonting i tron du saknar
och varje morgon tacksam vaknar.
  Den goda del i tron du vann
  dig ingen tid frånröva kan.

8. Må därför i all nöd och våda
  all klagan tystna på vår mun.
Vi nöjda låta honom råda,
  som känner bäst båd dag och stund.
Oss döden icke skall fördärva
Vi äga löftet att få ärva,
  vad intet öga sett förut,
  när pilgrimsfärden nått sitt slut.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 26-28.
Translated from the German Wie soll ich doch die Wonne nennen - Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi