Christ My Song-Logo
Hymn score of: Et sind, o Gud! i kors og modgang villig - Tålmodighed (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1874

Et sind, o Gud! i kors og modgang villig - Tålmodighed
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Tålmodighed.

1. Et sind, o Gud! i kors og modgang villig,
det er jeg dig, ja og min velfærd skyldig.
  Lad mig den pligt, hvorfra vi ofte bøje,
          betænke nøje. PDF - Midi

2. Er jeg ej støv, som alle mine fædre?
De syndede, Gud! jeg er ikke bedre.
  Bør jeg da ej min modgangs svære dage
          tålig fordrage.

3. Hvor tit er ej det onde, som vi tåler,
kun just den løn, vor dårlighed tilmåler.
  Dog kalde vi det, vi forskyldt bekomme,
          kors for de fromme.

4. Kan man vel det: når nød den lade tvinger,
når stolthed, had, og vellyst pine bringer,
  når drik gør syg, og nid opvækker galde;
          kristlig kors kalde?

5. Er deres kval, som stolt dit råd foragte,
og efter tro og gudsfrygt aldrig tragte,
  og selv ved synd sig sjælens ro berøve,
          vel sjælens prøve?

6. Af smerten du dog lægedom bereder,
ved straf på vej til salighed os leder,
  når vi kun os, til lasterne at hade,
          os tugte lade.

7. Når jeg kun min samvittighed bevarer:
er alt mit gavn, hvad mig end vederfarer.
  Du hersker, Gud, og hvad du evig vilde,
          er godheds fylde.

8. Jeg er en gæst, en pilgrim her i live.
Ej her, men hist skal jeg lyksalig blive.
  Hvad er det, om jeg kort tid her skal græde,
          mod evig glæde?

9. Når jeg min nød kun ej mig selv forvolder,
som menneske, som kristen mig forholder
  tålmodigen: kan jeg med de genløste
          ved hjælp mig trøste.

10. Som menneske, må lidelser mig krænke;
dog i sin nød på Skaberen at tænke,
  og tro på ham; det styrker sjæl og hjerte
          i største smerte.

11. Se op! hvis vink al himlens skare følger?
Hvo sagde hist? hidtil i havets bølger!
  Stol på hans hjælp, han aldrig dig forlader,
          han er din Fader.

12. Vil du alting, som den Alvise, vide?
Nu ved du ej, hvorfor du skulde lide.
  Engang skal du hans vejes vise ende
          herefter kende.

13. Han tugter os, for os til sig at drage,
at hellighed og trøst vi skal modtage,
  og samme trøst, som glæder vore sjæle,
          andre meddele.

14. Thi Herrens kors gir visdom og erfaring.
Forfarenhed gir troen mod og næring.
  En øvet sjæl sig kan i nød befæste.
          Håb til det bedste.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 19-21.
(8,1: "Pillegrim" changed to "pilgrim her".)
Translated from the German Ein Herz, o Gott! in Leid und Kreuz geduldig - Geduld
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi