Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hvor stor er dog Guds godheds ære! - Guds godhed (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1880

Hvor stor er dog Guds godheds ære! - Guds godhed
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Guds godhed.

1. Hvor stor er dog Guds godheds ære!
  Er den ej et umenneske,
hvis sind kan så forhærdet være,
  at kvæle hans taksigelse?
Hans kærlighed ret at fornemme
  vær' evig mig det største bud!
Gud har ej villet mig forglemme;
  forglem, min sjæl! og ej din Gud. PDF - Midi

2. Hvo har mig underlig beredet? –
  Den Gud, som mig behøver ej.
Hvo har langmodigen mig ledet? –
  Han, til hvis råd jeg sagde nej.
Hvo gav fred i samvittigheden?
  Hvo styrkede min ånd med kraft?
Hvo gav så meget godt herneden?
  Er det ej Gud, som alt har skabt? –

3. Se, o min ånd! hist op til livet,
  til hvilket Gud dig skabte her;
hvor du, med herlighed omgivet,
  skal se Gud evig, som han er.
Du har en ret til denne glæde,
  den ret du af Guds godhed fik;
at du til livet må indtræde,
  derfor i døden Kristus gik.

4. Slig godhed skulde mig ej røre,
  jeg mig ej til hans pris forstå?
Han skulde kalde? – Jeg ej høre?
  Og ej den vej, han viser, gå? –
Hans lov ej i mit hjerte grave,
  som hans Ord styrker kraftelig? –
Gud over alt jeg kær skal have,
  og næsten elske skal som mig.

5. Det er min tak, som jeg ham skylder,
  jeg god skal være, som han er.
Og når jeg dette bud opfylder,
  jeg da hans billede får her.
Hvis mig hans kærlighed opliver,
  den driver mig på pligters vej.
Og skønt jeg uden fejl ej bliver,
  behersker mig min synd dog ej.

6. O Gud! din kærlig godhed blive
  mig stedse fæst for øjnene!
Den kraftig mig til dyden drive,
  mit levnet dig at hellige!
Den trøste mig i nød og smerte!
  Den lede mig i lykkens stund!
Og den fordrive af mit hjerte
  al frygt i sidste øjeblund!

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 83-85.
Translated from the German Wie groß ist des Allmächtgen Güte! - Die Güte Gottes
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi