Christ My Song-Logo
Hymn score of: Den, som ej holder Herrens ord - Den virkende tro (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1882

Den, som ej holder Herrens ord - Den virkende tro
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Den virkende tro.

1. Den, som ej holder Herrens ord,
  og siger: jeg Gud kender,
i hannem sandhed aldrig bor,
  som sejr ved troen vinder.
Hvo tror, og holder fast hans bud,
er ej af verden, men af Gud. PDF - Midi

2. Den tro, som Herrens ord frembær,
  må kærligheds frugt bære.
Jo større da din kundskab er,
  jo frommer skal du være.
Din tro oplyser ej alen',
den styrker hjertet, gør det ren.

3. Ved Jesus ren af synd og skam
  vi himlen har i eje.
Hver den, som har det håb til ham,
  vist skyer syndres veje,
som kristen følger Jesu fod,
og renser sig ved Jesu blod.

4. Da er jeg Gud behagelig,
  når jeg lydagtig bliver.
Hvo budet holder, sandelig
  Guds kærlighed ham driver.
Han viser sand gudsfrygtighed
og troens frugt i hellighed.

5. I den Gud bliver, han i Gud,
  som blir i kærligheden.
Ja den er jo det største bud
  i himlen og herneden.
Gud selv er kærlighed: dit vel
består i ham at tage del.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 29-30.
Translated from the German Wer Gottes Wort nicht hält, und spricht - Der tätige Glaube
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi