Christ My Song-Logo
Hymn score of: Fra livets korte prøvedage - Det evige livs trøst (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1886

Fra livets korte prøvedage - Det evige livs trøst
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Det evige livs trøst.

1. Fra livets korte prøvedage
  modtager os en evighed.
Der, der forvandler sig al klage
  i himlens salig ro og fred.
    Her dyden øve må sin flid,
    hist får den løn til evig tid. PDF - Midi

2. Sand er det, at den fromme smager
  her mangt et saligt øjeblik;
dog han i livets glæde klager,
  at de ej har ret art og skik.
    Som menneske han finde vil
    at sjælens ro tar af og til.

3. Snart hindrer ham hans legems smerte,
  snart verdens tumlende alarm;
snart kæmper i hans eget hjerte
  en fjende, som ham tit gør harm;
    snart volder næsten ved fortræd
    ham sorg og utålmodighed.

4. Her, hvor dyd oftest ligger under,
  og lykken mildt til laster ler,
hvor man en lykkelig misunder,
  til en ulykkelig ej ser:
    kan man her være fri for nød
    og for sin egen svagheds stød?

5. Her ønskes det, hist vi det nyde;
  hist jeg blandt de forklartes tal
skal mig i dydens højde fryde,
  dens hele værd jeg føle skal.
    Hist jeg al godheds Gud skal se,
    ham elske og min tak bete.

6. Da skal jeg i forsynets veje
  se visdom, nåde, kærlighed;
da skal jeg for Guds trone eje
  livsaligt væsen, fryd og fred;
    i fryd og fred da føle mig
    at være gjort udødelig.

7. Da skal et himmelsk lys mig lære,
  hvad jeg her ikkun dunkel så;
det skal mig højt og helligt være,
  hvad her for mig indhyllet lå;
    da ser min ånd med lovsang an
    sin Frelseres alvise plan.

8. Da skal jeg nærme mig hans trone,
  og ham, det slagtede Guds Lam,
et Hellig, Hellig, Hellig tone
  med himmelsk art for Gud og ham.
    Ham keruber og serafer,
    ham alle himle prise der.

9. Da skal jeg og blandt engleskare,
  dem lig udi Guds Helligdom,
den lykke uafbrudt erfare
  med fromme at omgåes from;
    da råber immer sjæl til sjæl:
    Din fryd min fryd, dit vel mit vel.

10. Da skal jeg den med tak omfange,
  som Herrens vej mig førte på,
og ham velsigne tusind gange,
  fordi han bød mig den at gå.
    Da findes i Guds hånd igen
    den, jeg i verden fandt som ven.

11. Da råber: ja, ak Gud! det give!
  kanske en salig og til mig:
Du ven! du frelste hist i live
  mit liv – min sjæl – hil være dig!
    O Gud, hvad lykke er der vel
    som den, at have frelst en sjæl!

12. Hvad er af lidelser i live
  at ligne mod den herlighed,
som på os åbenbart skal blive
  fra evighed til evighed?
    Som intet, intet, mod den er
    et øjeblik af møje her.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 41-43.
Translated from the German Nach einer Prüfung kurzer Tage - Trost des ewigen Lebens
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi