Christ My Song-Logo
Hymn score of: Min skæbne står i Jesu hånd - Fortrøstning (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 243

Min skæbne står i Jesu hånd - Fortrøstning
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Fortrøstning.

1. Min skæbne står i Jesu hånd,
  der skal den evigt blive,
og ingen jordisk magt det bånd
  formår at sønderrive;
    ja, om vor jord
    end på hans ord
forgik: jeg ved dog, den som tror
  skal velbeholden blive. PDF - Midi

2. Han er den Klippe, hvorpå jeg
  mit hus tør trøstigt bygge,
og Lyset er han på min vej,
  ved det vi vandre trygge.
    Hvad han har sagt,
    det står ved magt,
med Gud fornyer det min pagt
  og virker til min lykke.

3. Og hvad han mig bestemmer til,
  det er for mig det bedste,
jeg mig på ham forlade vil,
  da skal hans Ånd mig gæste;
    alt, hvad han gør,
    er, som det bør,
til ham jeg altid henfly tør,
  han vil min fred befæste.

4. Er sorgen tung og nøden hård,
  så nyder jeg hans pleje,
jeg ved, at vejene, han går,
  er underfulde veje.
    Ser ondt det ud,
    så vil min Gud
det mildne ved sit Faderbud,
  den tillid må jeg eje.

5. Ja, ham betror jeg glad min ånd,
  han vil den vel bevare;
hvad frygter jeg, når Herrens hånd
  mod ondt kan mig forsvare?
    Ham hylder jeg,
    han sviger ej,
men fører trygt på livets vej
  og skærmer os mod fare.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 58-59.
Translated from the German Ich steh in meines Herren Hand - Zuversicht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi