Christ My Song-Logo
Hymn score of: 'k Ben in de hoede van mijn' God - Vertrouwen (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 243

'k Ben in de hoede van mijn' God - Vertrouwen
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Vertrouwen.

1. 'k Ben in de hoede van mijn' God,
  en wil daar steeds in blijven.
Geen aardse nood, geen wisslend lot
  zal me ooit daaruit verdrijven.
    En schoon 't heelal
    in duigen vall',
wie zich op Hem verlaat, hij zal
  gewis behouden blijven. PDF - Midi

2. Hij is mijn Rots, mijn Toeverlaat!
  Wel hun, die op Hem bouwen,
En op 't verbond, dat eeuwig staat,
  standvastiglijk vertrouwen!
    Zijn heilig woord
    heb ik gehoord,
en daarop ga ik moedig voort,
  nooit zal het mij berouwen.

3. Hoe Hij ook met mij handlen wil,
  wat mij hier ook bejegen',
ik reken, kinderlijk en stil,
  gelovig op Zijn' zegen.
    Al wat Hij doet
    is wijs en goed:
elk, wien Zijn alziend oog behoedt,
  is veilig allerwegen.

4. Al dreigde mij de zwaarste smart,
  ja, schoon het Hem beliefde,
een leed te zenden, dat mijn hart
  als nog geen ander, griefde,
    toch, als Hij slaat,
    het schijnt wel kwaad,
maar voor wie zich op Hem verlaat,
  blijkt de kastijding: Liefde!

5. Zijn heilbelofte is 't onderpand,
  waardoor ik blijf geloven,
dat niets aan Zijne Vaderhand
  mij immer zal ontroven.
    Zijn woord geschiedt:
    Hij breekt het niet:
dies zal ik met mijn hart en lied
  Hem nu en eeuwig loven.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 210-212.
Translated from the German Ich steh in meines Herren Hand - Zuversicht
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi