Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vloei daarheen, mijn leven - Heeft u ook iets ontbroken? (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 255

Vloei daarheen, mijn leven - Heeft u ook iets ontbroken?
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Heeft u ook iets ontbroken?

1. Vloei daarheen, mijn leven,
  onbezorgd en stil,
zoals God het geven
  en regeren wil.
Rustig, en toch teder
  wakend voor Zijn eer,
breng' 't mij telkens weder
  nader tot den Heer! PDF - Midi

2. Wie in de ijdelheden
  niet zijn ziel verliest;
wie des Heilands schreden
  trouw te volgen kiest;
wie den Heiland immer
  in het oog behoudt,
Hem ontbreekt het nimmer
  aan wat nooit berouwt.

3. Wordt het rondom duister,
  binnen blijft het licht;
binnen straalt met luister
  's Heren aangezicht;
ja ook zelfs demonen
  drijft Hij met één woord,
waar ze in 't harte wonen,
  uit het harte voort!

4. Kwelt van alle zijden
  zorg en leed steeds meer,
allen last van 't lijden
  werpt men op den Heer;
dan verdwijnt des levens
  smart en zorg zo snel,
en volbrengt men tevens
  's Heren hoog bevel!

5. Van de wereld wacht men
  nooit zijn' troost en vree,
hare zorg veracht men
  en haar blijdschap mee.
Ondanks haar vermaken
  kan zij toch het hart
nimmer rustig maken
  in des levens smart.

6. Neen, met vaste schreden
  volgt men slechts den Heer:
wie Hem na mag treden,
  dien ontbreekt niets meer!
Heel den kring van 't leven
  trekt men om Hem heen,
om Hem eer te geven
  tot in eeuwigheên!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 246-248.
Translated from the German Fließe hin, mein Leben - Habt ihr auch je Mangel gehabt?
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi