Christ My Song-Logo
Hymn score of: Heilig God! Uw oog - Zelfbeproeving voor het aangezicht Gods (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 138

Heilig God! Uw oog - Zelfbeproeving voor het aangezicht Gods
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes A. D. Molster/
Johannes Thomas Rüegg)

Zelfbeproeving voor het aangezicht Gods.

    1. Heilig God! Uw oog
    ziet mij van omhoog:
al mijn denken en mijn zinnen,
wat ik schijn en ben van binnen,
    't diepst des harten ligt
    bloot voor Uw gezicht. PDF - Midi

    2. Niets dat U ontgaat,
    't zij dan goed of kwaad.
Al verzweeg ik al mijn' zonden,
nochtans zoudt Gij mij doorgronden:
    verder ziet Uw blik
    in mijn hart, dan ik.

    3. O wie zou bestaan,
    ziet Uw oog hem aan,
wie niet blozen en verbleken,
wie in ootmoed U niet smeken:
    Heer! bewijs Uw' knecht
    gunst in plaats van recht!

    4. Sta ik in het licht
    van Uw aangezicht,
't is alsof de zon de vlekken
en de stofjes leert ontdekken,
    voor het oog te kleen,
    eer zij helder scheen.

    5. Gij, die 't schuldig kind,
    als het zich bezint,
weder aanneemt met erbarmen,
en het sluit in de open armen,
    spreek van Uwen troon:
    Wees getroost, mijn zoon!

    6. Zij mij 't kleed bereid
    der gerechtigheid;
geef mij, al mijn levensdagen,
Heer! dat witte kleed te dragen
    dan kan ik Uw' blik
    doorstaan zonder schrik.

    7. Leer mij, naar mijn' plicht,
    wandlen in het licht.
Reinig mij in mijn bedoelen,
denken, willen en gevoelen,
    vorm wat aan mij is
    naar Uw beeltenis!

    8. Mog' de kindergeest,
    die niet angstig vreest,
mij bezielen, als ik de ogen
weder opsla naar den hogen;
    't maak' mij waarlijk blij,
    dat Gij ziet op mij!

Naar Johannes A. D. Molster, in: Johannes Riemens, Luit en Harp, 159-161.
Translated from the German Herzenskündiger - Selbstprüfung vor dem Angesichte Gottes
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi