Christ My Song-Logo
Hymn score of: Pröva mig, min Gud - Självprövning inför Guds ansikte (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 138

Pröva mig, min Gud - Självprövning inför Guds ansikte
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Självprövning inför Guds ansikte.

    1. Pröva mig, min Gud,
    efter dina bud!
Ack, förnim, hur jag det menar,
om i tron jag rätt dig tjänar,
    du, vars öga ser
    uti djupet ner! PDF - Midi

    2. Visst du skönjer klart
    allting uppenbart,
ljusets sanna ursprungskälla,
varur livets flöden välla.
    Ack, så lär min själ
    att förstå sitt väl!

    3. Se mig nådigt an!
    Eljes jag ej kan
helighetens eld fördraga.
I mitt bröst de lustar jaga.
    Vill till doms du gå,
    vem kan då bestå?

    4. Från din nådastol
    uppgår livets sol.
Var jag mig i världen döljer,
frälsarblicken städs mig följer,
    och dess milda sken
    gör mig skär och ren.

    5. Du, som nåd beskär
    den, som ödmjuk är,
du, som kan och vill förlåta
dem, sin synd, sin skuld begråta,
    säg: Min son, hav tröst!
    Jag dig återlöst.

    6. I min sorg mig gläd
    och mig nakne kläd
sist i vita bröllopsdräkten,
att jag må bland frälsta släkten
    skina ren och skär
    framför tronen där!

    7. Var mig stark en borg
    under nöd och sorg!
Fria mig från allt, mig kväljer!
Gör mig vis, så att jag väljer
    vad dig, Gud, är kärt
    och din kärlek värt!

    8. Ödmjukt barnasinn'
    gjut i hjärtat in,
att med glädje jag må blicka
upp till dig och städs mig skicka
    mitt bland lastens skarn
    som ditt goda barn!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 29-31.
Translated from the German Herzenskündiger - Selbstprüfung vor dem Angesichte Gottes
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi