Christ My Song-Logo
Hymn score of: Av dig själv du fåfängt lyckan söker - Vilan i Gud (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 144

Av dig själv du fåfängt lyckan söker - Vilan i Gud
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Vilan i Gud.

1. Av dig själv du fåfängt lyckan söker,
  kan ej skapa själv din frid och fröjd.
Och din längtan blott allt mer sig öker,
  och av nöjen blir du ej förnöjd.
Men om du till livets ursprungskälla
vänder åter, fram du ser dem kvälla,
  som i barndomsdar, båd' hopp och tro
  och ditt hjärta bjuda stilla ro. PDF - Midi

2. Men till Gud, till Gud du kan ej hinna,
  synden skiljer dig och honom åt.
Och du själv kan ingen utväg finna,
  om du spanar än så långt framåt.
Se, då står en Herre vid din sida,
vänder bort din blick från rymder vida,
  säger: Kom! Jag genom världens larm
  bära vill dig på min starka arm.

3. Längese'n dig Skaparn livet skänkte,
  och Guds Son dig ger det nu på nytt.
Långt förrn du på synd och dom ens tänkte,
  han gjort allt för dig. Han intet skytt.
Dock än mer. Sin ande dig han giver,
din hugsvalare, din frid han bliver.
  Helig kraft till allt gott verk du får,
  och i solsken fram din väg du går.

4. Vänd, min broder, vänd i dag tillbaka,
  till din barndoms Gud, till livets flod!
Mitt i dagens hetta får du smaka,
  huru stark han är, hur ren, hur god.
Uti Jesu blod är du försonad,
hans rättfärdighet din klädebonad.
  Mitt i döden, ja, i livets strid,
  äger du i hoppet evig frid.

5. Därför, broder, längtar du till vila
  från all sorg och möda, synd och flärd,
glöm dig själv, och framåt, uppåt ila
  och sök fäste i den andra värld!
Här finns ingen oförgänglig lycka.
Här dig inga livets kronor smycka.
  Söker du i jordens mull din skatt,
  hamnar du till sist i mörkan natt.

6. Bäddar du ditt barn i guld och siden,
  vaggar det till ro med sång, så söt,
dock, förrn första natten är förliden,
  trår det åter till sin moders sköt.
Där det fick sin barnadryck, den sunda,
känns det ljuvast dock få stilla blunda.
  – Så hos Gud, hos Gud, min själ sök bo!
  Då först har du verklig frid och ro.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 38-39.
Translated from the German Aus dir selber strebst du nur vergebens - Ruhe in Gott
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi