Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hef aan het lied van 't sterven - Het lied van 't sterven (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 147

Hef aan het lied van 't sterven - Het lied van 't sterven
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Het lied van 't sterven.

1. Hef aan het lied van 't sterven,
  den plecht'gen afscheids-zang:
gij zijt wellicht aan 't einde
  van d' aardsen pelgrimsgang:
de zon, die straks gaat dalen,
  beschijnt voor 't laatst uw pad,
gij zult niet mee verrijzen,
  als zij haar' loop hervat. PDF - Midi

2. Niets is er ongewisser
  dan 's levens vreugde en nood,
en niets, ach! is zo zeker
  als scheiden, sterven, dood.
Wij scheiden van het leven
  bij elke levensschreê;
de vreugd sterft in ons harte,
  en ook ons hart sterft mee.

3. Den reisstaf in de handen,
  gaan wij den weg naar 't graf;
ook zelfs des konings scepter
  is slechts een pelgrimsstaf.
Een pelgrimskleed schonk allen
  deze aarde een wijl ter leen;
wij dragen 't hier op aarde,
  en laten 't hier beneên.

4. Ga, overschrijd dan bergen
  en steilten, 't staat u vrij,
den kleinen grafterp-heuvel
  komt gij toch niet voorbij!
Gij zet geen' voetstap verder
  geen tred er overheen:
men legt u daar ter neder,
  en bergt uw moede leen.

5. Daar gij dien kleinen heuvel
  steeds dichter bij u ziet,
zo zing dan 't lied van 't sterven,
  het oude pelgrimslied.
't Klink' vriendlijk u in de oren,
  een zachte kerkklokstoon:
't herinnere u het sterven,
  maar 't opstaan ook der doôn!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 219-220.
Translated from the German Stimm an das Lied vom Sterben - Das Lied vom Sterben
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi