Christ My Song-Logo
Hymn score of: Sjung stilla! Sjung om döden - Sången om döden (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 147

Sjung stilla! Sjung om döden - Sången om döden
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Sången om döden.

1. Sjung stilla! Sjung om döden,
  den vemodsfulla sång!
Ty jordelivets öden
  visst taga slut en gång.
Kanske med solen sjunker
  i kväll ditt levnadslopp,
och när hon stiger åter,
  står du ej mera opp. PDF - Midi

2. Vad kan så snarligt fara,
  som lust och solskensglöd?
Vad kan så säkert vara,
  som sorg och brist och död?
Med varje steg vi taga,
  vi nalkas dödens dag.
Det mörknar över leden,
  vår puls blir matt och svag.

3. Snart stödd mot nötta staven,
  jag närmar mig min grav.
Och själva kungaglaven
  är blott en pilgrimsstav.
Den fagra pilgrimsklädnad,
  som här mig blivit gjord,
en skör, förgänglig vävnad,
  som bäddas ned i jord.

4. Stig upp på höga fjällen
  och känn dig stolt och fri!
Dock låga griftehällen
  du kommer ej förbi.
Men fast i kalla mullen,
  man sover dock så sött
inunder gröna kullen,
  till slut av livet trött.

5. Sjung stilla! Sjung om döden,
  den tröstefulla sång!
När jordelivets öden
  fått slut för dig en gång,
och dödens klocka ringer
  din själ till evig ro,
den gyllne porten springer
  upp till Gud Faders bo.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 47-48 och Rättelser.
Translated from the German Stimm an das Lied vom Sterben - Das Lied vom Sterben
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi