Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vår blick, o Jesu, till dig går - Jag skall icke lämna eder faderlösa (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1484

Vår blick, o Jesu, till dig går - Jag skall icke lämna eder faderlösa
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Jag skall icke lämna eder faderlösa.

Vid Kyrko-årsskifte.

1. Vår blick, o Jesu, till dig går
  med tack för dessa orden!
De torkat bort rätt mången tår,
  skänkt mycken frid på jorden.
Om än i främlingsland vi bo,
där man ej rätt förstår vår tro,
  likväl vi äro trygga.
Du är de faderlösas stöd.
Åt dem, som hungra, ger du bröd.
  På dig vårt hopp vi bygga. PDF - Midi

2. Du med din ande är oss när
  mång' ljuvlig aftontimma,
och mot oroliga begär
  få vi din frid förnimma.
Du är vårt ljus i dödens dal,
vår sol, vår sköld, vår skugga sval,
  vår äng, vårt friska vatten.
Du giver oss de bästa råd,
du sporrar oss till mannadåd,
  och blir den bästa skatten.

3. Du är oss när i livets ord.
  Du lär oss att besinna,
hur skuldbelastad är vår jord,
  hur hastigt åren svinna.
Du beder, hotar, varnar, slår,
så mild invid vår sida går,
  så kärleksrik oss tröstar.
Din stämma, som en moders öm,
lik sorlet av en sakta ström,
  vår smärta överröstar.

4. Vid altarrund intill ditt bröst
  vi stilla fått oss luta.
Du har med nåd oss överöst,
  som aldrig tyckes sluta.
Fast vi så ofta dig förglömt,
förvisso dock för oss du tömt
  den bittra vredeskalken.
Vårt hopp nu är och blir till slut,
att i din död är plånad ut
  vår dom ur syndabalken.

5. Du är hos oss, blott i ditt namn
  sig två och tre församla,
upplåter kärleksrik din famn,
  huld stöder dem, som famla.
Åt dem, som byggt på dig sin lit,
haft om ditt hus, din sanning nit
  och kämpat för din ära,
mång' försmak ger av salighet
och skall för tid och evighet
  än bättre dem beskära.

6. Hur ljuv och blid är oss din frid
  i världens ångst och plåga!
Vi med din kraft i väldig strid
  mot mörkrets makt oss våga.
Ja, om ock väpnar sig en värld,
och mörkrets furste drar sitt svärd,
  de aldrig oss förskräcka.
Du är vår frid. Du skall ock den,
dig haft till hövding och till vän
  i farorna betäcka.

7. Så bliv hos oss! Då aldrig mer
  vi rådlöst vilja klaga.
Vad än du tager eller ger,
  vi nöjda allt fördraga.
Vi frukta icke kors och död,
ej våldets hot, ej avgrunds glöd –
  och ingen mörkrets kedja.
Han, som regerar världen all,
han våra steg ledsaga skall,
  vår ofärd ej tillstädja.

8. Du är oss nu osynlig när.
  Dock skall en gång det dagas,
då vi få se dig som du är
  och aldrig från dig dragas.
Ack, bliv hos oss i allan tid,
att vi en gång med fröjd och frid
  din ära bättre sjunga!
Vad sällhet, när för tro och hopp,
ditt rikes dörr du låter opp.
  Vad lovsång på vår tunga!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 8-11.
Translated from the German Wir danken, treuer Heiland dir - Ich will euch nicht Waisen lassen
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi