Christ My Song-Logo
Hymn score of: Onberouwelijk - Onberouwelijk berouw (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1485

Onberouwelijk - Onberouwelijk berouw
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Onberouwelijk berouw.

De droefheid naar God werkt een onberouwelijke
bekering tot zaligheid. (2. Korintiërs 7,10)

1. Onberouwelijk,
ja, aan vreugde rijk,
  is de diepe smart,
die wij ondervonden,
als we in heilge stonden,
  eigen zwerfziek hart
    zo bezwaard,
    en zo onwaard,
zo geheel verloren vonden
onder schuld en zonden! PDF - Midi

2. Zulk een droefheid, Heer,
leert ons tot Uw eer
  hoe Gij ons verblijdt,
onze Zaligmaker,
onze Boeien-slaker,
  onze Losser zijt;
    voor ons stierft,
    en ons verwierft
't leven dat wij anders derven,
't leven door Uw sterven!

3. Zulk een waar berouw,
dat ons Uwe trouw
  heeft aan 't licht gebracht,
dat ons deed verlangen,
en dus ook ontvangen,
  waar ons hart naar smacht,
    wek het, Heer,
    nog meer en meer:
rouw, die door Uw trouwe
nimmermeer berouwe!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 173-174.
Translated from the German Was uns nie gereuet - Die Reue, die nie gereuet
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi