Christ My Song-Logo
Hymn score of: Blott en sorg det finnes - Den sorg, som man icke ångrar (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1485

Blott en sorg det finnes - Den sorg, som man icke ångrar
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Den sorg, som man icke ångrar.

1. Blott en sorg det finnes,
som går djupt till sinnes
  och dock skänker ro.
Det är ångerns smärta
för ett brustet hjärta,
  som ej vågar tro,
    när jag ser
    allt fler och fler
synder, fel och svåra brister
och all glädje mister. PDF - Midi

2. Blickar då mitt öga,
från det helga, höga,
söker livets ord,
hör, hur du förkunnar,
att du frid oss unnar,
oss till frälsning gjord,
    trots min skuld
    är god och huld,
och, att mig åt livet ärva,
låter dig fördärva;

3. ödmjuk då jag beder,
att du städs mig leder,
  gör mig ren och god!
Hjälp mig uti nöden,
och mot bittra öden
  skänk mig tålamod!
    Dag för dag
    mig väck och drag,
att jag, med ditt ord förtrogen
blir för himlen mogen!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 32.
Translated from the German Was uns nie gereuet - Die Reue, die nie gereuet
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi