Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herrens stad står mægtigt grundet - Herrens stad (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1488

Herrens stad står mægtigt grundet - Herrens stad
(Carl Johann Philipp Spitta/ Christian Benedictus Reventlow/
Johannes Thomas Rüegg)

Herrens stad.

1. Herrens stad står mægtigt grundet
på høje bjerge, og forbundet
  imod den er den hele jord;
dog den står, og den skal stande,
på den skal hver med undren sande,
  dens vogter ejer styrke stor.
    Ja, Herren allenstund
    er Zions frelses grund,
      halleluja!
    Med sang stem i:
    Dem prise vi,
    som eje borgerret deri. PDF - Midi

2. Zions porte, alle dage
de måtte Herren vel behage,
  og låsen gør han stærk og fast!
Signer dem, som deri bygge
og overvælder dem med lykke,
  hvis tillid til ham aldrig brast.
    Hvor stor hans kærlighed
    og hans tålmodighed
      imod sine!
    O Herrens stad,
    du rige stad,
    du, som en sådan drot besad!

3. Sandhed, stærk og ren, er vorden
forkyndt i dig, som her på jorden
  blandt intet folk den taltes ud.
Herren hører du endrægtig,
du ejer Ånden og er mægtig
  at overvinde mørkets Gud.
    Og ud fra dig på jord
    lyder det dyre ord
      om evig nåd.
    Med liflig klang
    det løser trang,
    forjætter livet hist engang!

4. Også de, som intet hørte,
de fjerne folk, som Herren førte,
  vil drage ind i Zions stad.
De, som end i mørket sade,
for dem vil Gud forkynde lade
  om ham, som gør al verden glad.
    Hvor stor er ham, Guds Søn,
    hvor står hans trone skøn?
      Så man spørger.
    Da er bered
    Guds herlighed,
    som varer ved for evighed.

5. Derfor lad nu sorgen vige.
Engang skal man til Zion sige:
  Hvor bliver stort dit borgertal!
Man med undren ser dens lykke;
thi Gud vil Zion mægtigt bygge
  og hæve højt dens søjlehal.
    Løft da din sjæl, dit sind,
    lyset nu stråler ind
      for os alle.
    Dagen er nær,
    med morgenskær
    den skinner på de kristnes hær.

6. Herrens stad, Guds stad på jorden
du moder er for folket vorden,
  her evigt liv de hente sig.
Hvilken jubel uden lige
vil da fra dig mod himlen stige!
  Livskilden springer ud i dig.
    Du ejer selv den brønd,
    som tvætter ren for synd.
      Halleluja!
    For synd og død,
    for al vor nød
    er frelsen i din Herres skød.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 97-100; efter C. J. Philipp Spitta.
(1,6 orig.: Herren allenstund - 3,1 orig.: En sandhed, stærk og ren, er vorden - 3,9 orig.: om evig nåde.
4,6 orig.: Hvor er Guds Søn - 6,1 orig.: Herrens stad, på jorden)
Translated from the German Gottes Stadt steht fest gegründet - Gottes Stadt of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi