Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vilken är den stora staden? - Guds stad (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1488

Vilken är den stora staden? - Guds stad
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Guds stad.

1. Vilken är den stora staden?
O, se, vad glans från pelarraden! –
  Guds egen stad på helig mark.
Fast och säker ligger grunden,
mot stormarna och krigsförbunden
  oövervinnerligen stark.
    Ty Herren håller vakt
    med sina änglars makt
      om dess murar.
    Väl den, som har,
    där sitt försvar,
    sin rätt, sitt hem för livets dar. PDF - Midi

2. Där en konung hög och mäktig,
och med en gyllne krona präktig,
  för evig tid har rest sin tron.
Han välsignelser utdelar,
och honom aldrig något felar.
  Hans namn är höge Fadrens son.
    Han är så rik och god.
    Han har stort tålamod
      med de sina.
    Nu gammal, ung,
    stäm upp och sjung
    hans lov som frälsare och kung!

3. Stora ting i dig förkunnas,
och vederkvickelse förrunnas
  åt mången trött och törstig själ.
Du av Gud fått livets manna,
Guds evangelium det sanna
  med frälsning åt var syndaträl.
    Här ljuder livets ord
    för himmel och för jord
      lika härligt.
    Guds egen röst
    här bjuder tröst
    åt alla, som han återlöst.

4. Hör, vad bud, som till oss lända!
De fjärran folk från världens ända
  begynt att nalkas Sions port.
Länge de i mörker dvaldes,
till sist dock även de utvaldes
  att se, vad Gud med oss har gjort.
    "Var är Guds ende son?
    Var är hans nådetron?"
      skall man fråga.
    Snart vitt och brett
    han skönjes lätt.
    Han kommer i sin härlighet.

5. Oss ej höves hopplöst sörja.
En framtid skall det visst förspörja.
  Guds folk förökar sig med fart.
Tidens tecken det bebåda.
Du själv skall ock din lust få skåda,
  Guds dag skall göra allting klart.
    Upplyfter er och ser!
    Si, natten är ej mer.
      Folken vakna.
    Vid österns bryn
    går för vår syn
    re'n morgonstjärnan fram ur skyn.

6. Sions stad! Se löftet flammar!
En mor du blir för Jakobs stammar,
  för släkten, folk och tungomål.
Ifrån öster och från väster
de samla sig till dina fäster
  i stillhet utan larm och prål.
    Låt upp din tempelsal
    och bjud dem skugga sval!
      Pris och ära!
    Ur syndabot,
    ur hjärtesot,
    förlossar Herren Sebaot.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta I, 1907, 46-48.
Translated from the German Gottes Stadt steht fest gegründet - Gottes Stadt of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi