Christ My Song-Logo
Hymn score of: Wat ware vreugd, wat waar genoegen - 'S Werelds IJdelheid (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1492

Wat ware vreugd, wat waar genoegen - 'S Werelds IJdelheid
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

'S Werelds IJdelheid.

1. Wat ware vreugd, wat waar genoegen
  biedt toch de wereld? niets dan schijn!
Zou ooit haar zorgen en haar zwoegen
  de ware blijdschap kunnen zijn?
    Hoe drukkend is haar ongeneugt;
    hoe ledig laat ons al haar vreugd! PDF - Midi

2. Een nutloos pogen is haar leven,
  een nimmer uitgestreden strijd,
een pelgrimstocht, een ijdel streven,
  aan moeite en aan verdriet gewijd,
    een slaap, die nooit verkwikking bood,
    een dagelijkse, droeve dood.

3. Nu eens vervelen ons de dagen
  en jagen wij naar tijdverdrijf;
dan hoort men weer het morrend klagen:
  "Wat ijlt ge, o schone tijd, ach, blijf!"
    Hier smacht men naar den dood, en daar
    dat dit ons leven eeuwig waar'!

4. Hier drinkt men gif uit gouden schalen,
  van wellust en van vleierij;
daar zoekt men bij de feestbokalen
  voor 't bang geweten artsenij.
    Hier drijft men met den Heer den spot;
    daar klaagt en mort men tegen God.

5. Hoe ledig blijft, bij al 't genieten
  van aardsen wellust, hoofd en hart!
Wat stromen van genot ook vlieten,
  verveling baren ze, angst en smart.
    Men brast, en zwelgt tot walgens toe,
    en rust wat uit, en blijft steeds moe.

6. Voor 't hulsel zorgt men; lijf en leden
  biedt men het schoonste tooisel aan,
maar met dien tooi is men tevreden,
  de ziel mag kwijnen en vergaan!
Daarbuiten is het licht en pracht,
    maar binnen is het graf en nacht.

7. En eens, na al het zorgloos zwelgen,
  het ijdel leven buiten God,
komt de onweerstaanb're dood verdelgen
  dat hulsel, midden in 't genot,
    en voert de ziel, onvoorbereid,
    van uit den tijd naar de eeuwigheid!

8. O God, laat mij de wereld vlieden,
  die wereld, vol bedrog en schijn,
laat me U geheel mijn harte bieden,
  Uw eigendom in Christus zijn.
    Wel in de wereld, die ontvliedt,
    maar van de wereld ben ik niet.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 154-156.
Translated from the German Was hat die Welt für wahre Freude? - Die Eitelkeit der Welt of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi