Christ My Song-Logo
Hymn score of: Är det längtan stor - Före den heliga nattvarden (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1493

Är det längtan stor - Före den heliga nattvarden
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Före den heliga nattvarden.

1. Är det längtan stor
    i mitt bröst nu bor,
när jag till ditt bord skall nalkas,
att av livets källa svalkas,
    eller bor det sorg
    i mitt hjärtas borg? PDF - Midi

2. När på mig jag ser,
    allt så mörkt sig ter,
synd och fel och brister många,
dock jag vet: Den porten trånga
    ingen, ingen når
    utan ångerns tår.

3. Du, som känner bäst
    vad mig trycker mest,
vet, att jag ej oskuld spelar.
Ingenting din blick förfelar.
    Men du ock förmår
    hela mina sår.

4. Därför, full av hopp,
    ser jag till dig opp,
och i stilla bön dig möter,
viss att du mig ej bortstöter,
    beder: Giv mig nåd
    och de bästa råd!

5. Stilla, allvarsam,
    hjälp mig träda fram
till det bord, där du förlåter,
och där jag får känna åter
    levnadskraft och mod
    av ditt helga blod.

6. Hjälp mig där att tro,
    du vill hos mig bo!
Lär mig rätt din godhet prisa,
att du värdes mig bespisa,
    där i heligt skir
    du förklarad blir.

7. Då i sorg som fröjd
    kan jag vara nöjd.
Intet töcken mig förvillar.
Du mitt hjärtas trängtan stillar
    och så god, så huld
    glömmer all min skuld.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 40-41.
Translated from the German Was bewegt mein Herz - Vor dem heiligen Abendmahle of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi