Christ My Song-Logo
Hymn score of: Isrels Wachter, wil ons hoeden! - In de hoede des Almachtigen (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1501

Isrels Wachter, wil ons hoeden! - In de hoede des Almachtigen
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

In de hoede des Almachtigen.

1. Isrels Wachter, wil ons hoeden!
  Geef ons, dat wij in den nood,
als des levens stormen woeden,
  veilig rusten in Uw' schoot!
Wil ons tot een Toevlucht strekken,
ons met Uwe vleuglen dekken. PDF - Midi

2. O behoed ons in genade,
  geef goedgunstig op ons acht,
opdat niets voortaan ons schade,
  blijf nabij ons dag en nacht.
Wees ons Zon en Schild te gader
Levensbron en Zegenader!

3. Isrels Herder, vreemdelingen
  zijn we en gasten hier beneên;
wil ons met Uw sterkte omringen,
  leid ons door het leven heen.
Nimmer kan het ons berouwen,
als we U lijf en ziel vertrouwen!

4. Bij U zijn wij welgeborgen,
  veilig tegen elken nood:
Uwe trouw is iedren morgen
  over al Uw kindren groot.
Met een' overvloed van gaven
wilt Ge ons sterken, blijft Ge ons laven.

5. Hallelujah! Prijs en ere
  worde U ook door ons bereid!
Dat ons hart Uw' lof vermeêre
  nu en in der eeuwigheid,
tot wij met de hemelingen
U het eeuwig danklied zingen!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 101-102.
Translated from the German Hüter Israels, behüte - Des Herrn Obhut
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi