Christ My Song-Logo
Hymn score of: Du, som Israel bevarar - Herrens omvårdnad (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1501

Du, som Israel bevarar - Herrens omvårdnad
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Herrens omvårdnad.

1. Du, som Israel bevarar,
  aldrig slumrar, ej blir trött,
du, som huldrik den försvarar,
  som med tack din godhet mött,
låt oss, utan fruktan trygga,
vid ditt ljus vår hydda bygga! PDF - Midi

2. Låt din vishet hos oss råda,
  att på allt vi hava akt,
att emot all nöd och våda
  dag och natt vi hålla vakt!
Var vår sköld, vårt ljus, vår gamman,
älskad av oss allesamman!

3. Endast främlingar och gäster
  äro vi i denna värld.
Ej för evigt någon fäster
  här sitt bo för livets färd.
Därför dig, o Gud, vi alla
in- och utgång anbefalla.

4. Vill oss världens prål betunga,
  upp till dig i tron vi fly.
Och din nåd, den evigt unga,
  är ju varje morgon ny.
Du väl våra brister märker,
men ock svaga viljan stärker.

5. Hosianna! Pris och ära,
  evig ära dig tillhör!
Villigt dig vi offer bära.
  Du oss evigt sälla gör.
Uti dina hyddor klara
blir till sist det gott att vara.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 66-67.
Translated from the German Hüter Israels, behüte - Des Herrn Obhut
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi