Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu andaktstimmen inne är - Min Gud (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 152

Nu andaktstimmen inne är - Min Gud
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Min Gud.

För ungdom.

1. Nu andaktstimmen inne är.
  Hör böneklockans ljud!
O, milde Jesus, bliv mig när,
  min Herre och min Gud! PDF - Midi

2. Jag hör din röst. Jag ser din bild
  på varje bibelns blad,
så kärleksrik, så god, så mild.
  Jag må väl vara glad.

3. Du är mot oss, små barn, så huld.
  Du tar mig ringe mot,
förlåter all min brist och skuld,
  blott redlig är min bot.

4. Och när jag rådlös icke ser,
  vad väg jag vandra bör,
de allra bästa råd du ger,
  min väg du jämnad gör.

5. Alltsen jag först förnam din röst
  uti min späda barm,
jag känner evig frid och tröst
  mitt under världens larm.

6. Hur gott för mig, som fattig är,
  att se och känna dig
och veta, att vart rent begär
  du mättar rikelig!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 47-48.
Translated from the German O Gott, mein Gott, so wie ich dich - Mein Gott!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi