Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Heer, mijn God, zoals 'k Uw beeld - Mijn God (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 152

O Heer, mijn God, zoals 'k Uw beeld - Mijn God (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Mijn God.

1. O Heer, mijn God, zoals 'k Uw beeld
  in 't Evangelie vind,
zijt Gij de God, dien onverdeeld
  Uw kind begeert en mint. PDF - Midi

2. Hoe klopt mijn hart van vreugd', o Heer!
  wijl Gij geen ander zijt:
zodat mijn ziel zich dag'lijks weer
  in U, haar' God, verblijdt.

3. Ik ben vol schuld, Gij vol genad'
  ik arm, en Gij zo rijk;
ik raad- en hulp'loos, Gij hebt raad
  en hulpe tegelijk.

4. Ik zie rondom en opwaarts heen,
  en overal zijt Gij,
en diep in 't hart, 't zij 'k juich of ween,
  ook daar zijt Gij nabij.

5. O God, wees eeuwiglijk geëerd,
  wijl Gij zijt, die Gij zijt,
juist zoals U het hart begeert
  dat aan Uw' dienst zich wijdt!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 21-22.
Translated from the German O Gott, mein Gott, so wie ich dich - Mein Gott!
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi