Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg kommer for din nådes dør - Almindelig bøn (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Part of page 96 of Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777

Christ My Song - 1535

Jeg kommer for din nådes dør - Almindelig bøn
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/ Johannes Thomas Rüegg)

Almindelig bøn.

1. Jeg kommer for din nådes dør,
  min bøn, o Gud! du nådig hør:
slet alle mine synder ud,
  langmodigheds og nådes Gud! PDF - Midi

2. Skab du en ren ånd udi mig,
  som elsker og som frygter dig;
et hjerte fuldt af ydmyghed,
  og tak, og pris, og ro, og fred!

3. Vær min beskærmer udi nød!
  Jeg håber på dig til min død;
hvad ondt mig da vel skrække kan,
  når mig bevare vil din hånd?

4. Jeg er jo, Herre, i din hånd;
  af dig fik jeg jo min forstand;
bevar mig den, o Herre Gud!
  og styrk mig ved dit guddoms bud!

5. Dit navn, at den kan glæde mig,
  lad være for mig idelig!
Min tro, at den kan glæde mig,
  lad den i gerning vise sig!

6. Det er min lykke, det du bød;
  giv mig den lykke til min død!
At jeg dit rige først attrår,
  og mine pligters veje går.

7. Af egen kraft for svag jeg er
  at vinde sejr i fristelser;
du ved din nåde styrke mig,
  at jeg kan vinde sejr ved dig!

8. Af verdens gode giv mig her
  så meget som mig nyttigt er!
Til måde give din tjenere!
  Giv til min flid velsignelse!

9. Gir din hånd overflødighed,
  så giv mig afholds dyd derved!
Men, at jeg glad med gavmild hånd
  må glæde arme brødres ånd.

10. Giv helbred! giv, jeg nyttelig,
  det bruge må med tak til dig!
Og lad af kælenskab mig ej
  forlade mine pligters vej.

11. Giv stedse mig en trofast ven,
  som mener mig det kærligen!
Som med mig trolig frygter dig,
  råd, trøst, eksempel giver mig.

12. Vil du i denne jammerdal
  formere mine dages tal;
Gud, min tillid, jeg beder dig,
  forlad ej i min alder mig!

13. Og nærmer sig min sidste dag,
  antag dig hjertelig min sag!
Og vær ved Frelseren, din Søn,
  min skærm og skjold og store løn!

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 94-96.
Translated from the German Ich komme vor dein Angesicht - Allgemeines Gebet
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi