Christ My Song-Logo
Hymn score of: På Gud och ej på eget råd (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1706

På Gud och ej på eget råd
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Olof Wallin/
Johannes Thomas Rüegg)

På Gud och ej på eget råd.

1. På Gud och ej på eget råd
  vill jag min lycka bygga
och till hans vishet, makt och nåd
  med barnsligt hopp mig trygga.
    Han allt förmår,
    han allt förstår,
  och allt, vad han förlänar,
  hans barn till nytta tjänar. PDF - Midi

2. Han täljde mina dagars tal,
  den evigt kärleksfulle;
han såg, vad mått av fröjd och kval
  mig evigt gagna skulle,
    och sammanband
    med fadershand
  min levnads alla skiften
  från vaggan intill griften.

3. Jag vet, att både natt och dag
  på denna jord behövas
och hjärtat efter Guds behag
  av sorg och fröjd skall prövas;
    ty må jag, nöjd,
    i sorg och fröjd,
  den tro hos mig befästa,
  att Herren vill mitt bästa.

4. Vad är all världens härlighet?
  Hur snart är den försvunnen!
All nöd och brist och bräcklighet
  är snart ock övervunnen.
    Väl mig, om då
    jag dit får gå,
  där Herren skall beskära
  de sina evig ära!

Johan Olof Wallin, in: Svenska Missionsförbundets Sångbok, 1922, Sång 25.
Translated from the German Auf Gott, und nicht auf meinen Rat - Vertrauen auf Gottes Vorsehung
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi