Christ My Song-Logo
Hymn score of: For dig, o Gud! for dig jeg haver syndet - Pønitense-Sang (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1815

For dig, o Gud! for dig jeg haver syndet - Pønitense-Sang
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Pønitense-Sang.

1. For dig, o Gud! for dig jeg haver syndet.
  Jeg tit har ilde gjort mod dig.
Du ser min skyld, som dommen har forkyndet.
  Se og min jamren nådelig! PDF - Midi

2. Dig er min bøn og sukken ej forborgen,
  og mine tårer er for dig.
O Gud, min Gud! hvor længe varer sorgen?
  Hvor længe er du bort fra mig?

3. Gud! handle ej med mig, som jeg mon synde,
  betal mig ej misgerninger!
Jeg søger dig, lad mig dit ansigt finde!
  O Gud! du jo langmodig er.

4. Du tidlig med din nåde mig opfylde!
  Gud! Fader af barmhjertighed,
for dit navns skyld du mig dog glæde ville!
  Du glæder gerne, glæd mig med!

5. Lad mig din vej igen med fryd betræde,
  lad mig dit ret i dit lys se!
at daglig jeg, hvad du vil, gør med glæde,
  du er Gud, jeg din tjenere.

6. Du Gud, min skjold, til hjælp mig ville haste!
  og på en ret vej lede mig!
Ja, Gud vil ej mit råb og suk forkaste,
  han selv min sjæl antager sig.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 105.
Translated from the German An dir allein, an dir hab ich gesündigt
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi