Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vintern ren till våra bygder hunnit - Om vintern (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 248

Vintern ren till våra bygder hunnit - Om vintern
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Om vintern.

1. Vintern ren till våra bygder hunnit.
  Tyst, högtidligt är det överallt.
Höstens fagra färgprakt har försvunnit.
  Sjön tillfrusen. Ute grått och kallt.
Lik en död, hon vilar, moder jorden.
  Blomstren slumra tyst vid hennes barm.
Lyss, de drömma visst om vår i Norden,
  om en sommar, vänlig, rik och varm. PDF - Midi

2. Nu är sommarns glans och prakt förgången,
  blomstrens doft och skogens gröna skrud.
Tystnat har den ljuva fågelsången.
  Doft och dämpat höres vindens ljud.
"Allt förgängligt," vart jag än mig vänder,
  hör jag viskas, och vart ögat ser,
allt är dött, och endast solen tänder
  nu som förr sitt ljus mot mig och ler.

3. Sök, o broder, ej ditt hem här nere!
  Sträva uppåt, ödmjuk, allvarsam!
Tröttna ej! Du får som andra flere
  pröva mycket, förrn du hinner fram.
Se, de multna, jordens gyllne kronor,
  men den skatt, dig Gud i tron beskär,
är mer värd än dessa miljoner,
  dem dock slutligt mal och rost förtär.

4. Här till slut i mörkan grav du bäddas
  men när sista påskens morgon gryr,
åt ett bättre, härligt liv du räddas,
  dit du, ändligt frigjord, färden styr.
Själva moder jorden återbördar
  sist det stoft, hon endast haft till lån,
och ett oförgängligt liv du skördar
  mot den vansklighet, du kom ifrån.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 54-55.
4,5 there:"Själva moder jorden tacksamt återbördar", which is too long.
Translated from the German Winter ist es. In dem weiten Reiche - Im Winter
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi