Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gud er min sang - Guds magt og forsyn (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 373

Gud er min sang - Guds magt og forsyn
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Guds magt og forsyn.

    1. Gud er min sang,
han, han, den Gud almægtig!
Stort er hans navn og al hans gerning prægtig.
    Han styrer alle himlers gang. PDF - Midi

     2. Han tâl et ord,
så er og vrimler jorden;
og truer han, så falder, ved hans torden,
    til intet himmel, hav og jord.

    3. Lys er hans sted.
Hans valg det er det bedste.
Han hersker, og hans trones grund befæster
    fred, sandhed og retfærdighed.

    4. Usporlig rig,
et hav af saligheder,
fra evighed Gud og til evigheder,
    al verdens Gud! hvo er dig lig?

    5. Hvad er og var
i himlen, jorden, havet,
det kender Gud: hans hånd har det tillavet,
    og er ham evig åbenbar.

    6. Han er hos mig,
gør, at jeg hviler sikker.
Han styrer hvad jeg handler og beskikker.
    Og han ransager mig og dig.

    7. Han er dig nær,
om du går eller hviler.
Fra havets dyb, om du til himlen iler,
    så er han allevegne der.

    8. Min bøn han ved;
han ved mit hjertes tanker,
når jeg gør godt, når jeg fra ret vej vanker,
    og nådig er til hjælp bered.

    9. Han mig tilvog,
hvad han mig ville give.
Skrev i sin bog, hvor gammel jeg skal blive,
    før han mig frem af intet drog.

    10. Hvad har jeg vel,
som ej Guds monne være.
Gud! stedse skal, dit store navn til ære,
    din pris udsjunge mund og sjæl.

    11. Hvo kan den pragt
af dine under fatte?
Hvert støv, hvoraf du verden sammensatte,
    forkynder jo sin Skabers magt.

    12. Det mindste halm
din visdom kan afmale.
Du luft! og hav! I enge! høje! dale!
    I er hans lovsang og hans psalm.

    13. Din dug vort land
og grønne enge glæder.
Og dag, og nat, og korn, og most og klæder
    annamme vi glad af din hånd.

    14. En spurre kan
ej uden dig nedfalde.
O store trøst! mit hoveds hår du talte.
    Mit liv er sikker i din hånd.

    15. Er Gud for mig,
er han min Frelser vorden:
så skøtter jeg ej himlen eller jorden.
    Og trodser selv, o helved! dig.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 39-41.
Translated from the German Gott ist mein Lied! - Gottes Macht und Vorsehung
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi