Christ My Song-Logo
Hymn score of: Zij de weg ook nog zo lang - Bemoediging (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 52

Zij de weg ook nog zo lang - Bemoediging
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Bemoediging.

1. Zij de weg ook nog zo lang
  en vol ongemak;
zij ook onze pelgrimsgang
  nog zo traag en zwak,
toch, wij houden goeden moed,
  vinden sterkte en kracht,
niet in eigen werk en goed,
  maar in Jezus' macht. PDF - Midi

2. Vol vertrouwen reizen wij
  door het aardse dal;
Hij, de Heer, is ons nabij,
  Die ons sterken zal.
Als de kracht ons dreigt te ontvliên,
  en ons schier begeeft,
denken wij: Die hulp kan biên,
  onze Heiland, leeft.

3. Hij, die water stromen deed
  uit het hard graniet,
Die door raven den profeet
  mildlijk spijzen liet,
Die met weinig vis en brood
  scharen heeft verzaad,
weet Hij niet in elke nood
  nu en immer raad?

4. Biedt Hij, Die 't heelal regeert,
  Dien al 't schepsel looft,
zonder wien ons niemand deert,
  zelfs geen haar van 't hoofd,
Die zo naamloos teder mint,
  en zo verre ziet,
aan Zijn zwak en hulploos kind
  Zijne hulpe niet?

5. Zou een liefde, oneindig groot,
  die geen engel peilt,
die den hemel ons ontsloot,
  en wier macht nooit feilt,
die ons Boven plaats bereidt ...
  zou ze ons op de baan,
die ons naar de Godstad leidt,
  hulploos laten staan?

6. Neen, dat kan zij nu noch ooit:
  God is eeuwig goed!
Zijn' beloften falen nooit –
  houdt dus goeden moed!
Schoon u duisternis omtoog,
  die u droevig maakt,
heft uwe ogen naar omhoog:
  uw verlossing naakt!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 208-210.
Translated from the German Ist der Weg auch noch so lang - Ermunterung
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi