Christ My Song-Logo
Hymn score of: Är ock stigen mörk och lång - Uppmuntran (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 52

Är ock stigen mörk och lång - Uppmuntran
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Uppmuntran.

1. Är ock stigen mörk och lång
  hän mot ljusets sal,
matt och trög vår pilgrims gång
  genom dödens dal,
blott vi hålla hoppet fast
  tryggt vid livets ord,
skall, om ock allt annat brast,
  tröst oss varda spord. PDF - Midi

2. Jesus är vår tillförsikt,
  honom bli vi när,
aldrig svikande vår plikt,
  vart det sedan bär.
Ofta, när vår kraft förgår,
  allting tycks förbi,
tänkom blott:   Hans ord består.
  Han gör glad och fri.

3. Vatten slog han med sin stav
  utur klippan hård
och profeten näring gav
  genom korpars vård.
Med fem bröd och fiskar två
  tusen mättnad bjöd.
Skulle han då ej förstå
  hjälpa oss i nöd!

4. Han, som hela världens krets
  med sitt finger styr,
är alltid med tröst tillreds,
  om ock stormen gnyr,
räknar våra huvudhår,
  vet var sparven bor.
Ack han hjälpa väl förstår,
  den på honom tror?

5. Se han låter dörren opp
  till sin himmelssal.
Skänker ljus och frid och hopp
  mitt i dödens dal.
Han så rik på evig nåd,
  vet bäst dag och stund,
står oss bi med råd och dåd
  till vår sista blund.

6. Gud båd vill och kan och skall
  – Gud är evigt god –
i vår nöd, vår sorg, vårt fall
  skänka tålamod.
Möts du ock av sorg och ve,
  all din glädje flyr,
lyft ditt huvud upp och se!
  Din förlossning gryr.

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta II, 1907, 42-44.
Translated from the German Ist der Weg auch noch so lang - Ermunterung
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi