Christ My Song-Logo
Hymn score of: Det kan ej bedre være - Troslivet (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 542

Det kan ej bedre være - Troslivet (Carl Johann Philipp Spitta/
Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Troslivet.

1. Det kan ej bedre være
  for dig på sjæl og sind,
end om til Herrens ære
  dit liv du vier ind. PDF - Midi

2. Vi nærved ham os vide
  og leve altid så,
som stod han ved vor side
  og agtede derpå.

3. Er læben også stille,
  dog sjælen bede skal,
og fromme tanker ville
  nå himlens høje sal.

4. Vi glædes ved hans gave,
  den Frelser god og mild;
man kan ham altid have,
  når man ham have vil.

5. Vi lege ham om foden,
  vi børn, med fryd og lyst;
men rinder tårefloden,
  så ty vi til hans bryst.

6. Og når vi blive trætte,
  han bringer os til ro,
et gravsted vil han sætte,
  der slumres vi med tro.

7. Der slumrer man forborgen
  i stille, dybe nat,
indtil en herlig morgen
  han ender søvnen brat.

8. Hvad der os da vil hændes,
  det tør man ane kun;
en drøm det først vil kendes,
  dog er det livets stund.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe I, 1873, 104-105.
Translated from the German Was kann es Schönres geben - Glaubensleben
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi