Christ My Song-Logo
Hymn score of: Niets haalt voor ons in waarde - Geloofsleven (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 542

Niets haalt voor ons in waarde - Geloofsleven
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Geloofsleven.

1. Niets haalt voor ons in waarde,
  niets brengt ons groter eer,
dan dat wij reeds op aarde
  ons wijden aan den Heer! PDF - Midi

2. Hij blijft van dag tot dage
  zo blijkbaar ons nabij,
alsof ons oog Hem zage
  in God'lijke waardij!

3. Moet onze mond al zwijgen,
  't hart scheurt zich los van de aard;
gedachte en bede stijgen
  bestendig hemelwaart.

4. Aan Zijne liefde laven
  we in stilte onze ziel;
en rekenen op Zijn gaven,
  wat immer ons ontviel!

5. Als kinderen genieten
  wij zonder vrees of smart,
en als soms tranen vlieten,
  wij vluchten aan Zijn hart.

6. En worden we eindlijk moede,
  en hijgen wij naar rust,
dan worden we in Zijn hoede
  in zachten slaap gesust.

7. Dan slapen we in 't verborgen,
  door de aarde toegedekt,
tot Hij op d'eeuw'gen morgen
  ons uit den sluimer wekt.

8. Hoe 't dán zich toe zal dragen?
  Wij gissen 't slechts met schroom:
het zal ons zijn, als zagen
  wij alles in een' droom!

Johannes Riemens, Luit en Harp, 84-85.
Translated from the German Was kann es Schönres geben - Glaubensleben
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi