Christ My Song-Logo
Hymn score of: Blijft bij Hem, die uit den hogen - Blijft bij Jezus! (Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 94

Blijft bij Hem, die uit den hogen - Blijft bij Jezus!
(Carl Johann Philipp Spitta/Johannes Riemens/
Johannes Thomas Rüegg)

Blijft bij Jezus!

1. Blijft bij Hem, die uit den hogen
  hier op aarde nederkwam,
die, met uwe smart bewogen,
  duizend smarten op zich nam.
Blijft bij Hem, die nog zal wezen,
  als niets anders meer bestaat:
die geen wissling heeft te vrezen,
  schoon al 't andere ondergaat. PDF - Midi

2. Alles sterft: de harten breken
  van de vrienden die ge u koost,
en de mond houdt op te spreken,
  die u raad verleende en troost;
de arm verstijft, welks trouwe hoede
  u ten beuklaar was en staf,
't Oog, dat, nimmer mat of moede,
  u bewaakte, bergt het graf.

3. Alles sterft; wat de aard kan bieden
  vindt in de aarde ook dra zijn graf;
's werelds vreugde en lusten vlieden,
  't hart zelf sterft der wereld af.
Al het aardse is ras geweken,
  de aardse vlam smeult dra in as,
de aardse ketens moeten breken,
  de aardse bloemen welken ras.

4. Doch van boven 't stof der graven
  spreekt de Heer zo liefderijk:
Vreest niet! wie u ook begaven,
  Ik blijf met u eeuwiglijk!
Daarom blijft bij Hem, die 't leven
  schenken kan dat eeuwig blijft,
en zo gij Hem 't hart wilt geven
  u in 't boek des levens schrijft.

Johannes Riemens, Luit en Harp, 121-122.
Translated from the German Bleibt bei dem, der euretwillen - Bleibet in Jesu
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi