Christ My Song-Logo
Hymn score of: Bliv hos honom! Se hans hjärta - Förbliv i mig! (Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 94

Bliv hos honom! Se hans hjärta - Förbliv i mig!
(Carl Johann Philipp Spitta/Torsten Lundberg/
Johannes Thomas Rüegg)

Förbliv i mig!

1. Bliv hos honom!   Se hans hjärta,
  huru ömt för dig det slår.
För att lindra all din smärta
  han till korsets pina går.
Bliv hos honom!   Han förbliver,
  om ock annat allt förgår.
Döden dig i mullen river,
  men han över stoftet står. PDF - Midi

2. Allt försvinner.   Hjärtan brista,
  dem du dig i kärlek gav,
och en gång den slår, din sista,
  stund, ack, snart du läggs i graf.
Varje stöd du måste mista
  av den vän, bredvid dig gick.
Snart utur den mörka kista
  syns hans ögas brustna blick.

3. Allt vad jordiskt är skall finna
  i det jordiska sin graf,
ära, lust och fröjd försvinna,
  som ett flarn på tidens hav:
Jordisk fägring skall förblekna,
  jordisk flamma slockna ut,
jordisk boja ändligt vekna,
  jordisk blomning dö till slut.

4. Hög står Herren ensam åter
  över jordens grus.   Och hör:
Kom till mig! han ropa låter.
  I mitt rike intet dör.
Tro på mig!   Låt fruktan fara!
  Kom och bliv hos mig till slut!
Här är ljuvt och gott att vara.
  Kom och evig sällhet njut!

Torsten Lundberg, Psaltare och Harpa - Andliga Harposånger af Filip Spitta III, 1909, 33-34.
Translated from the German Bleibt bei dem, der euretwillen - Bleibet in Jesu
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi