Christ My Song-Logo
Hymn score of: Årsag har I vel at fryde - Glæder eder i Herren altid (Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 122

Årsag har I vel at fryde - Glæder eder i Herren altid
(Carl Johann Philipp Spitta/Christian Benedictus Reventlow/Johannes Thomas Rüegg)

Glæder eder i Herren altid.

1. Årsag har I vel at fryde
  eder ved Guds nådes gunst:
at I glæden ret må nyde,
  øver eder i den kunst.
Skal unyttet han berede
eder fylden af sin glæde?
  Varig glæde, varig fred
  sender han til hjertet ned. PDF - Midi

2. Han har i den glædetomme
  verden først bragt glæden ind;
da vor prøvetid var omme,
  fyldte han med fryd vort sind.
Gennem ørkenen, den vilde,
strømmer glædens friske kilde,
  sluk da til dit sande held
  tørsten i dens klare væld!

3. Blev der ej dig budskab givet,
  budskab af en engels mund,
om at Herren ind til livet
  fødtes i en midnatsstund?
Prise ikke engleskarer
glæden, som dig vederfarer?
  Og du vil bedrøvet stå,
  som om lyset ej du så?

4. Skulle Zions datter frydes,
  da dets Konge kommer ned;
men skal eder det forbydes?
  Herren æres kun derved.
Ville I beklemte være,
skønt I burde palmer bære,
  stemme i med saligt håb
  hele folkets fryderåb?

5. Har han ikke uden lige
  alting signet ved sin magt?
Vel kan man med sandhed sige,
  alt har han for os fuldbragt.
At vi glæden ret må smage,
ville alt på sig han tage,
  synd og straf og skyld og nød,
  selv den bittre korsets død.

6. Er han ej med sejer steget
  ud af gravens mørke nat?
Dødens magt for ham er veget,
  os har han i frihed sat.
For at kalde os tillive
ville han sig selv hengive,
  fylder det beklemte bryst
  nyt med salighedens lyst.

7. Han vil nådig os beskytte
  fra sin Faders kongestol,
man i herreborg og hytte
  priser ham som nådens sol.
Som han sejred, vil han sejre,
styrte fjendens stærke lejre,
  verden for hans fødder kom,
  venter ydmygt på hans dom.

8. Hvilken høj og hellig glæde
  er os ikke da bered,
når i skyen han vil træde
  frem med al sin herlighed!
Vist vil da han sine skænke
al den fryd, de kunne tænke,
  føre dem til glæde frem
  i det lyse himmelhjem!

9. Livets træ skal evigt løves,
  hvor du går til Herren ind,
solen ikke der behøves,
  ikke månens blide skin;
hvor Gud Herren selv sig viser,
man i lys ham altid priser,
  ser hans hele herlighed,
  deler den i evighed.

10. Dette alt skal eders blive,
  I, som ære Kristi navn,
han, som ville sig hengive
  for at føre os i havn.
Og I ville ikke træde
frem at prise ham med glæde,
  og du vil bedrøvet stå,
  som om ej du lyset så?

11. O forløste, glæder eder
  altid over eders Gud;
agt den glæde for en hæder,
  pris hans nådigmilde bud.
Lad din lovsang dagligt klinge,
ham du glædesoffer bringe,
  uddan her din kærlighed
  til den store evighed.

Christian Benedictus Reventlow, Spitta's Psalter og Harpe II, 1873, 14-17.
Translated from the German Freut im Herrn euch allewege - Freuet euch in dem Herrn allewege
of Carl Johann Philipp Spitta.

            PDF - Midi